Exkurzie

Inkovia – deti slnka, páni nebies

inkovia perexNaši žiaci z II.OG absolvovali dňa 13. mája 2019 exkurziu do Múzea Severka v Nitre na tému Inkovia – deti slnka, páni nebies. Ide už o druhú dejepisnú výstavu, ktorú toto novootvorené detské múzeum organizuje. V úvode výstavy žiaci vstúpili do rekonštrukcie niekdajšieho príbytku Inkov, kde na vlastnej koži zistili, ako Inkovia bývali a čo jedli (aj s malou ochutnávkou). Následne sa oboznámili s ich špecifickým spôsobom pestovania plodín, výrobou piva, chovom zvierat, opracovaním kameňov, ale aj s písmom zvaným kipu. Odhalili tiež význam obiet (i ľudských) najvyššiemu bohu Slnka – Inti a spoločenský systém Inkov, na čele ktorého stál panovník inka, potomok boha Slnka. Na záver si všetci mali možnosť vyskúšať typické peruánske oblečenie či hudobné nástroje, čím sa aspoň na okamih preniesli na územie Peru, kde sa ríša Inkov v minulosti nachádzala.        

Po stopách neandertálcov

muzeumpraveku2019Stáva sa už tradíciou, že každoročne naši žiaci I.OG navštívia Múzeum praveku v Bojniciach. Nebolo tomu inak ani tento školský rok a 30. apríla 2019 sa uskutočnila táto milá dejepisná exkurzia. Múzeum praveku je múzeom v prírode, ktoré sa nachádza v priestoroch v minulosti obývaných neandertálcami. Odborný výklad sprievodcu bol doplnený o tzv. tvorivé praveké dielne. V rámci nich si žiaci v skupinách proti sebe zasúťažili, vyskúšali si byť pravekými šamanmi a v závere si v rytme bubnov zatancovali tanec šamanov. Všetci odchádzali z múzea obohatení o nové vedomosti i zážitky a so zistením, že praveký život bol oveľa náročnejší ako je ten dnešný! 

Zo života cechov na Slovensku

Zo života cechov na SlovenskuV dňoch 11. a 15. januára 2019 navštívili naši žiaci I.OG a II.OG novootvorené Detské múzeum Severka v Nitre, ktoré pripravilo svoju prvú dejepisnú výstavu na tému Zo života cechov na Slovensku. Prehliadka múzea sa začala odborným výkladom o živote remeselníkov v jednotlivých stredovekých cechoch obohateným o interakciu s vystavenými exponátmi ako cechová zástava, pečatidlá, zvolávacia tabuľka, cechová truhlica či vývesný štít. Ďalšie kroky našich žiakov smerovali do improvizovanej dielne nitrianskych ševcov (obuvníkov), ktorí sa v roku 1583 združili do prvého oficiálneho cechu v Nitre. Tu sa oboznámili so samotným postupom výroby topánok v minulosti a s pracovnými nástrojmi, ktoré ševci počas svojej práce používali. Každá trieda si v závere vytvorila vlastný cechový (triedny) vývesný štít a zástavu, ktoré ich mali vystihovať. Žiaci odchádzali z múzea nadšení a obohatení o nové vedomosti zo života remeselníkov a ich náročnej práci v období stredoveku a raného novoveku.    Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii.

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

muzeumholokaustu2018Dňa 13. novembra 2018 sa žiaci IV.OG zúčastnili dejepisnej exkurzie, v rámci ktorej navštívili na Slovensku ojedinelé Múzeum holokaustu v Seredi. Okrem toho, že si prezreli a vypočuli výklad k stálej expozícii v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, zúčastnili sa aj pútavej prednášky na tému Úteky z táborov smrti. Žiaci sa tak oboznámili so smutným obdobím našich dejín, ktoré je späté s riešením židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Historická exkurzia v Prahe

praha2018V dňoch 1. – 4. októbra 2018 sa študenti 4. ročníka, ktorí navštevujú voliteľný predmet seminár z dejepisu, zúčastnili na historickej exkurzii v Prahe. Počas 4 dní v hlavnom meste Českej republiky seminaristi spoznali to najzaujímavejšie a najatraktívnejšie, čo ponúka: prehliadku Hradčian, Chrámu svätého Víta, Starého kráľovského paláca, svetoznámej Zlatej uličky. Veľkým zážitkom bola prehliadka interiéru Národného divadla so zaujímavým výkladom sprievodcu. Jeden celý deň sme vyčlenili prehliadke Starého mesta, vrátane prehliadky Staromestského orloja, Betlehemskej kaplnky, Karlovej univerzity, Ungeltu, Celetnej, Obecného domu. Nezabudli sme ani na modernú históriu Prahy a pozreli sme si kryptu v pravoslávnom Kostole sv. Cyrila a Metoda, v ktorej sa skrývali odbojári, ktorí spáchali atentát na protektora Heydricha v roku 1942. Neobišli sme ani Tancujúci dom, otočnú hlavu Franza Kafku a veľa ďalších zaujímavostí mesta.

Strana 2 z 5