Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

titleDňa 21. marca 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň nemeckého jazyka. Všetci žiaci, ktorí sa učia nemecký jazyk, prišli do auly, aby v duchu nemčiny prežili toto pekné dopoludnie. Program bol pestrý. Hneď na začiatku mal prezentáciu pán Ludwig Rothmayr, bývalý učiteľ z družobnej školy v Bavorsku, ktorého poznajú snáď všetci žiaci. Všetkých nás očaril svojimi fotkami z krásneho Bavorska – z Garmisch-Partenkirchenu.
Aj ďalšie prezentácie o Švajčiarsku od Cindy Husárovej, Berlín od Diany Pakošovej a Výmenný pobyt od Juraja Lidika boli veľmi zaujímavé. Na spestrenie programu zatancoval Vladko Lauko so svojou tanečnou partnerkou, žiaci V.OG zahrali scénku "Červená čiapočka". Na záver programu bola vedomostná súťaž „Dobre vedieť“. K dobrej nálade prispela pieseň „Fliegerlied“, ktorú zahrali a zaspievali žiaci II.C a celá sála sa k nim pridala. Celý program vtipne moderovali Cindy HusárováMatej Špernoga, ktorí boli oblečení v pravom bavorskom kroji.