Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Francúzsky jazyk zastrešuje PK cudzích jazykov.

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Alena Peťovská ANJ – MAT petovska [at] gpnr.sk 037/69 330 16

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Mária Laciková (MD)
FRJ – NAB  lacikova [at] gpnr.sk 037/69 330 13