Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Táto sekcia vznikla na základe dohody medzi Ministerstvami školstva SR a Španielskeho kráľovstva v roku 1990

V našej bilingválnej slovensko-španielskej sekcii Ramon y Cajal so zameraním 7902J74 je štúdium päťročné s vyučovaním prírodovedných predmetov v španielskom jazyku. V prvom ročníku sa žiaci intenzívne venujú štúdiu španielskeho jazyka. Týždenne majú 20 hodín španielčiny. V ďalších ročníkoch študujú matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, geografiu, estetickú výchovu a španielske dejiny v španielskom jazyku. Na škole vyučujú španielski lektori, a taktiež slovenskí profesori v španielskom jazyku. 

Štúdium sa končí maturitnou skúškou a na konci 5. ročníka majú študenti možnosť vykonať Odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1, alebo Základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2 zo španielskeho jazyka. Ak úspešne zmaturujú zo zvoleného prírodovedného predmetu v španielskom jazyku, získavajú aj certifikát vydaný Ministerstvom školstva Španielskeho kráľovstva, ktorý je ekvivalentom dokladu o ukončení štúdia v samotnom Španielsku. Študenti bilingválnej triedy po ukončení štúdia majú možnosť získať konkurzom, ktorý je organizovaný španielskym partnerom, štipendium na niektorej vysokej škole v Španielsku. 

Prijímacie skúšky do bilingválnej triedy konajú všetci prihlásení uchádzači. 

Skladajú sa:

  • z testu, v ktorom sa budú overovať verbálne schopnosti žiakov pre štúdium cudzieho jazyka (test bude v slovenskom jazyku)
  • z písomnej skúšky zo slovenského jazyka
  • z písomnej skúšky z matematiky

Prijímacie skúšky sa konajú v marci (viac informácií v sekcii Pre záujemcov o štúdium - Prijímacie konanie). 
Na štúdium sa môžu hlásiť žiaci ôsmeho i deviateho ročníka ZŠ z celého Slovenska. Neprijatí žiaci deviateho ročníka majú možnosť podať si prihlášku na akúkoľvek strednú školu, kde sú prijímacie pohovory v máji. Prijatí žiaci s trvalým bydliskom mimo okresu Nitra majú možnosť ubytovať sa v niektorom stredoškolskom internáte v Nitre. 

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

Pozrite si reportáž o štúdiu na bilingválnych gymnáziách v Nitre

 
Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť