Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Karol Guldan CHE – TSV guldan [at] gpnr.sk 037/69 330 28

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

RNDr. Anna Baraníková MAT – CHE baranikova [at] gpnr.sk 037/69 330 25
Mgr. Tatiana Húsková BIO – CHE huskova [at] gpnr.sk 037/69 330 28
Mgr. Barbora Matušicová BIO – CHE matusicova [at] gpnr.sk 037/69 330 28
Mgr. Ľubica Pániková Marin BIO – CHE
panikovamarin [at] gpnr.sk 037/69 330 28