Dôležité oznamy!

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 2.TERMÍN (4-ročné a 8-ročné štúdium)
Vážení rodičia, vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia sme museli upraviť podmienky a harmonogram písania testov. Preto prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného štúdia prebehnú v pondelok 10. mája 2021 podľa nasledovného harmonogramu:
8-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky - príchod do školy: do 7:45, predpokladaný začiatok písania testov 8:00
4-ročné všeobecné štúdium - príchod do školy: do 11:30, predpokladaný začiatok písania testov 11:45

PRIJÍMACIE SKÚŠKY - 2.TERMÍN (5-ročné bilingváne štúdium)
Prijímacie skúšky do 5-ročného štúdia prebehnú v stredu 12. mája 2021 podľa nezmeneného harmonogramu.
Príchod do školy: do 7:45, predpokladaný začiatok písania testov 8:00


Oznámenie o riaditeľskom voľne

Na základe § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka
na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách,
na odborných učilištiach a jazykových školáchv znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. oznamujem, že
z prevádzkových dôvodov (2. termín prijímacích skúšok do tried 4-ročného a 8-ročného štúdia)
podľa § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľujem na deň 10. mája 2021 (pondelok) riaditeľské voľno žiakom všetkých tried školy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy


backtoschool

Informácie o návrate do škôl (s účinnosťou od 3. 5. 2021)

infografika m


Milí záujemcovia o štúdium a ich rodičia,
informácie o štúdiu v školskom roku 2021/2022 získate v aktualizovanej sekcii
Pre záujemcov o štúdium.

bilingva2021m moznosti studia20212022

Novinky