Neprehliadnite!

Červená fáza na našej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na to, že máme v škole 2 potvrdené prípady ochorenia COVID-19, bol upravený chod školy od 11.9. nasledovne:
a) ranný filter s meraním teploty všetkým žiakom aj zamestnancom gymnázia,
b) zákaz vstupu osôb do budovy školy ( okrem žiakov a zamestnancov),
c) vydávanie obedov podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy.

Telesná výchova bude prebiehať výhradne vonku. 

Je potrebné naďalej veľmi zodpovedne dodržiavať zásadu R-O-R a počas prestávok (počas sťahovania) od seba udržiavať vzájomný odstup. 

Škola bude denne dvakrát dezinfikovaná , o 11-tej budú čistené frekventované povrchy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy


S M E R N I C A
č. 4/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania po znovuotvorení školy od 1.9.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania na stredných školách pre školský rok 2020/2021 zo dňa 18.8.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dvepercenta obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Novinky