Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

V tomto školskom roku sa podáva iba jedna prihláška!

Na tejto prihláške môže uchádzač (resp. jeho zákonný zástupca) uviesť 4 študijné odbory: dva odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností a dva odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností:

Žiak 9. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností a na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností. Môže si uviesť spolu 4 odbory.

Žiak 8. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

Žiak 5. ročníka sa môže prihlásiť na 2 odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností. Môže si uviesť spolu 2 odbory.

Termín podania (odoslania) prihlášky je pre všetky odbory do 20. 3. 2024.

Prihlášku možno podať:
a) Elektronicky
V prípade, že zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky, musí ju prostredníctvom školského informačného systému odoslať základnej škole na potvrdenie.
b) V listinnej tlačenej podobe na tlačive 056MŠVVaŠSR
Listinnú podobu prihlášky dá zákonný zástupca potvrdiť riaditeľovi základnej školy a odovzdá ju osobne v strednej škole alebo odošle poštou do 20. 3. 2024 (rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu).

Stredné školy budú akceptovať len riaditeľom základnej školy overené elektronické prihlášky alebo listinné prihlášky písomne potvrdené riaditeľom základnej školy.

Vážení rodičia, chceme Vás požiadať o podávanie prihlášok prostredníctvom informačného systému Vašej základnej školy.

K prihláške treba priložiť kópie vysvedčení v prípade, že žiak mal aj slovné hodnotenie v sledovaných predmetoch miesto známok, aby sme mohli previesť slovné hodnotenie na známky.

K prihláške treba priložiť aj originály alebo potvrdené kópie diplomov alebo certifikátov predmetových olympiád a súťaží.

Informácie o spôsobe vyplnenia a podaní prihlášok každého žiaka má informovať výchovný poradca na základnej škole.

V prípade špecifických otázok súvisiacich s podaním prihlášok na naše gymnázium nás môžete pokojne kontaktovať e-mailom / telefonicky.

Na našom gymnáziu je možné podať si prihlášky nasledovne:

Źiak 5. ročníka sa môže prihlásiť na študijný odbor 7902 J gymnázium (ide o 8-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky) a vyberie si 1. alebo 2. termín (2. máj alebo 6. máj 2024)

Źiak 8. ročníka sa môže prihlásiť na študijný odbor 7902 J 74 španielsko-slovenské gymnázium (ide o 5-ročné štúdium) a vyberie si 1. alebo 2. termín (29. apríl alebo 9. máj 2024)

Źiak 9. ročníka sa môže prihlásiť na 1 alebo 2 študijné odbory: študijný odbor 7902 J gymnázium (4-ročné všeobecné štúdium, po prijatí si môže zvoliť aj triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny, alebo uprednostní všeobecné štúdium) a vyberie si 1. alebo 2. termín (2. máj alebo 6. máj 2024) alebo 7902 J 74 španielsko-slovenské gymnázium (ide o 5-ročné štúdium) a vyberie si 1. alebo 2. termín (29. apríl alebo 9. máj 2024).

Prajeme Vám veľa úspechov pri skúškach!

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť