Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Katarína Magdinová MAT - INF magdinova [at] gpnr.sk 037/69 330 27

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Ružena Borčinová MAT – FYZ – INF borcinova [at] gpnr.sk 037/69 330 38
Mgr. Mária Černáková (MD)
INF – GEG cernakova [at] gpnr.sk 037/69 330 27
Mgr. Juraj Fuska TSV – INF fuska [at] gpnr.sk 037/69 330 19
Mgr. Jaroslav Hladík TSV – INF hladik [at] gpnr.sk 037/69 330 27
Mgr. Tomáš Hudec INF – ETV
hudec [at] gpnr.sk 037/69 330 26
Mgr. Filip Vančo
MAT – INF
vanco[at] gpnr.sk 037/69 330 14