Prijímacie konanie

Informácie o prijímacích skúškach na školu pre všetky študijné zamerania