2018/2019

Víťazstvo aj počas koronakrízy

cuentos final mAj v čase korony je možné byť aktívny, kreatívny a úspešný, tak ako naša žiačka z I.D triedy, Júlia Šprlová. Zapojila sa do súťaže vyhlásenej španielskou jazykovou školou „La latina“, zameranú na písanie z domu. Zvíťazila so svojou poviedkou na tému „Cómo resolverían la situación“ (Ako by ste vyriešili situáciu s koronou).
Srdečne blahoželáme k prvému miestu a držíme palce v ďalšej tvorivej práci!

cuentos final photo m

Dejepisná olympiáda – školské kolo (kat. A – B)

dejolDňa 4. marca 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách A a B (ročníky SŠ). Olympiáda prebehla v dvoch kolách – najskôr žiaci písali test z celého prierezu svetových i slovenských dejín, následne sa konala obhajoba písomných prác pred komisiou. V kategórii A mali žiaci možnosť písať prácu na ľubovoľnú tému z regionálnych dejín, pričom kategória B v sebe obnášala výnimočne na výber až dve témy – Odkaz M. R. Štefánika alebo Významná osobnosť národných dejín činná v čase 1. sv. vojny. Našu školu budú na krajskom kole reprezentovať Matej Majka z II.B s témou Štefan Osuský – právnik, diplomat, politikMatej Horňák z II.C s prácou na tému Odkaz Milana Rastislava Štefánika. Postupujúcim gratulujeme a želáme veľa šťastia v krajskom kole!

Olympiáda v informatike - krajské kolo

Dňa 21. februára 2020 sa konalo krajské kolo Olympiády v informatike. Náš študent Jakub Konc z V.OG sa v kategórii A (ktorú štandardne riešia žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl) s veľkým náskokom umiestnil na perfektom 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola súťaže. Zároveň sa v rámci žiakov z celého Slovenska umiestnil na výbornom 13. mieste.
Srdečne blahoželáme!
Celková výsledková listina

Úspech v snow volejbale

kilianSnow volejbal je moderné športové odvetvie, ktoré má ambíciu dostať sa na zimné olympijské hry. Študent VII.OG triedy Michal Kilian (na fotke druhý zľava), 18-ročný volejbalista nitrianskeho extraligového klubu, si užil úspešný víkend s týmto netradičným športom. Na majstrovstvách Slovenska dospelých v snow volejbale na Donovaloch vytvoril Michal tím s rovnako mladými spoluhráčmi, a spolu získali bronz v konkurencii 15 tímov. V ďalších dvoch dňoch sa tento juniorský tím predstavil aj na európskej sérii CEV Snow volleyball European Tour 2020. V akcii bolo 14 mužských trojíc z 8 krajín. Michal so spoluhráčmi vybojoval znova tretie miesto a stali sa najlepším slovenským tímom. Predstihli ich iba trojice z Ruska a Ukrajiny. Na ceste za medailou porazili súperov z Rumunska, Talianska, Poľska a Litvy.
Blahoželáme!

Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo

anjDňa 12. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu a celý nitriansky kraj skvelo reprezentovali Matej Sorád (IV.B) - v kategórii 2B obsadil 4. miesto a Kim Ngan Nguyen (III.D) - v kategórii 2A obsadila 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 25. marca 2020 v Piešťanoch.
Blahoželáme a držíme palce!

XI Festival de Teatro de las Secciones bilingües

V dňoch 13. a 14. februára 2020 sa uskutočnil už 11. festival divadiel španielskych sekcií zo Slovenska. Konal sa v Novom Meste nad Váhom, v kultúrnom dome. Počas týchto dvoch dní sa predstavili zo svojimi predstaveniami žiaci zo všetkých bilingválnych sekcií zo Slovenska. Mali sme možnosť vidieť predstavenia každého druhu, cez drámu, komédiu až po muzikál. Okrem toho sa taktiež zapojili žiaci z gymnázia v Novom Meste, ktorý si pripravili krátke scénky na uvedenie každého jedného predstavenia. Predstavenie našej školy sa volalo „Fusilemos la noche“ a bola to vojnová dráma, ktorá nás zaviedla do príbehu siedmych vojačiek usilujúcich sa prežiť, približujúc nám ich pohľad na svet, dôvody, prečo vstúpili do vojska a taktiež ich ideály a morálne princípy.

El 13. y 14. de febrero se realizó el 11. festival de teatro de las secciones bilingues de Eslovaquia. Se organizó en Nové Mesto nad Váhom, en un centro cultural. Durante estos dos días se presentaron con sus obras los alumnos de cada una de las secciones bilingues de Eslovaquia. Tuvimos la oportunidad de ver obras de todo tipo, desde drama o comedia hasta un musical. A parte de eso, participaron también los alumnos del instituto de Nové Mesto los cuales prepararon unas escenas cortas para introducir cada una de las obras. La obra de nuestro instituto se llamaba „Fusilemos la noche“ y era una drama de guerra que nos llevó a la historia de siete soldados que intentaban sobrevivir y a la vez nos acercaba su mirada al mundo, las razones por las que decidieron tomar parte en el ejército y también sus ideales y principios morales.

festival de teatro01festival de teatro01

Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

Dňa 10. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku. Žiaci, ktorí postúpili z okresného kola výborne obhájili svoje vedomosti:

Kategória A
1. miesto: Laura Gardianová (II.A)
7. - 8. miesto: Zuzana Kĺbiková (II.A)

Kategória B
5. miesto: Mária Iviczeová (III.B)
6. - 7. miesto: Michaela Alexandra Bahelková (III.A)

Kategória C
4. miesto: Patrik Peťovský (VI.OG)
5. miesto: Ivan Pétery (IV.A)

Kategória D
1. miesto: Naďa Esterková (IV.D)
2. miesto: Gabriela Gábrišová (V.D)

Blahoželáme! Laure a Nadi držíme palce na celoslovenskom kole!

osj kk01 osj kk01

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

Dňa 11. februára 2020 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiačka Nina Pizúrová z I.A obsadila pekné 4. miesto. Srdečne gratulujeme!

Školské majstrovstvá Slovenska v aerobicu

aerobic02Dňa 10. februára 2020 sa v Trenčíne konali Školské majstrovstvá Slovenska v aerobicu žiačok a žiakov stredných škôl. Našu školu úspešne reprezentovali študentky zo IV.A – Erika Hrašková a Lucia Sláviková. Spomedzi takmer 60 súťažiacich sa študentke Erike Hraškovej (vpravo) podarilo prebojovať do prvej 10ky súťažiacich!
Srdečne gratulujeme!
Obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

Geografická olympiáda - okresné kolo

Okresné kolo 48. ročníka Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Nitra sa konalo 6. februára 2020 na ZŠ Topoľová. Našu školu reprezentovali žiaci Matúš Bakita z II.OG, ktorý sa umiestnil na 7. mieste a Samuel Koprda zo IV.OG, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. I keď ďalej nepostupujú, obom študentom gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.