Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Prečo študovať v osemročnej forme štúdia?

 • V 8-ročnej forme štúdia sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky.
 • V rámci posledného Testovania T9 naši žiaci skončili ako 5. najlepší na Slovensku
 • V 8-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu zvoliť nemecký, taliansky, francúzsky, ruský alebo španielsky jazy.
 • Intenzívna spolupráca so školským psychológom a sociálnym pedagógom.
 • V prvých rokoch štúdia majú triedy prideleného pedagogického asistenta, ktorý pracuje so žiakmi v prípade potreby (po chorobe a pod.)
 • Žiakov I. - IV.OG učia učitelia, ktorí sa špecializujú na vyučovanie mladších žiakov.
 • Žiaci si v rámci predmetu Umenie volia zameranie: hudobná / výtvarná / divadelná výchova.
 • V 1. - 4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej výchovy na 3 hodiny týždenne.
 • Veľký výber krúžkov pre mladších žiakov (jóga, florball, box, metlobal, plávanie).
 • Súčasťou telesnej a športovej výchovy je každý týždeň aj plávanie.

 

Pozrite si školský učebný plán pre osemročné štúdium - formát pdf