Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Andrea Slučiaková SJL – VYV sluciakova [at] gpnr.sk 037/69 330 35

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Zuzana Bakalová ANJ – SJL bakalova [at] gpnr.sk 037/69 330 36
Mgr. Simona Bariličová, PhD.
SJL – ETV barilicova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
Mgr. Anna Cehuľová SJL – NEJ cehulova [at] gpnr.sk 037/69 330 13
PhDr. Martin Chudík SJL – DEJ riaditel [at] gpnr.sk 037/69 330 31
PaedDr. Jaroslava Klepáčová SJL – ETV klepacova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
Mgr. Monika Mátéová MAT – SJL mateova [at] gpnr.sk 037/69 330 14
Mgr. Viktor Nagy SJL – DEJ nagy [at] gpnr.sk 037/69 330 33
Mgr. Viera Poláková SJL – DEJ polakova [at] gpnr.sk 037/69 330 35
PhDr. Beáta Soukupová SJL – RUJ soukupova [at] gpnr.sk 037/69 330 35
Mgr. Izabela Štefániková
SJL – DEJ stefanikova [at] gpnr.sk 037/69 330 33