Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

moznosto studia plagat novinyPre školský rok 2020/2021 plánujeme otvoriť 5 tried v týchto študijných odboroch:

 1) Osemročné štúdium 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky

1 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 5. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 100 bodov, študijné výsledky ani súťaže sa neberú do úvahy.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra - 45 minút /30 bodov/

b) matematika – profilová skúška – 60 minút /70 bodov/

Termín: 11. a 14. máj 2020

Počas štúdia sa žiaci venujú vo zvýšenej miere matematike, je vytvorený priestor pre zodpovednú prípravu na matematickú olympiádu a na veľké množstvo iných matematických súťaží. Priestor sa dáva aj cudzím jazykom, informatike, telesnej a športovej výchove.

 

plagat Deutsch012) Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium

3 triedy - 93 žiakov

Z toho:

1 trieda - 31 žiakov Všeobecné štúdium

1 trieda - 31 žiakov Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny   

1 trieda - 31 žiakov Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny

Prihlášky si môžu podať žiaci 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 120 bodov: 60 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za Testovanie 9, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 60 minút /30 bodov/

plagat ANJ MATb) matematika – 60 minút /30 bodov/

Termín: 11. a 14. máj 2020

Všeobecné štvorročné štúdium poskytuje na kvalitnej úrovni vzdelanie vo všetkých predmetoch a od tretieho ročníka sa žiak zameriava na predmety, ktorým sa chce hlbšie venovať.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny posilňuje vyučovanie nemčiny zvýšenou hodinovou dotáciou a poskytuje týždňové projektové workshopy s nemeckými lektormi v každom štvrťroku štúdia. Súčasťou je výmenný pobyt na nemeckom gymnáziu v každom roku štúdia.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny poskytuje všetky predmety a možnosť zamerania sa od 3. ročníka na predmety, ktorým sa chce žiak hlbšie venovať, ale zároveň posilňuje vyučovanie matematiky zvýšenou hodinovou dotáciou a tiež dopĺňa vyučovanie angličtiny konverzáciou s dvojhodinovou dotáciou týždenne počas celého štúdia.

 

 

 3) Päťročné bilingválne štúdium 7902 J 74 v slovensko-španielskej sekcii Ramón y Cajala        

plagat bilingva20201 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 130 bodov: 90 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút / 30 bodov/

b) matematika – 45 minút / 30 bodov/

c) písomný test na overenie schopnosti študovať cudzie jazyky – 30 minút / 30 bodov/

Písomný test na overenie schopností študovať cudzie jazyky a test na všeobecné intelektuálne schopnosti, ktorý obsahuje aj úlohy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky - 90 minút /90 bodov/

Termín: 25. marec 2020 (streda)      

Štúdium v bilingválnej sekcii prebieha na základe medzivládnej dohody Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva a vyučovanie španielčiny, matematiky, fyziky, biológie a chémie zabezpečujú počas celých 5 rokov rodení španielski učitelia. Prvý rok sa žiaci venujú 20 hodín týždenne španielskemu jazyku a od druhého ročníka študujú v španielčine všetky prírodovedné predmety, neskôr aj geografiu, históriu a umenie.


Informácie o prijímacích skúškach a štúdiu môžete získať aj telefonicky/e-mailom :

Študijné oddelenie:

p. Renáta Matulová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  /  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupkyne a zástupca riaditeľa školy:

RNDr. Zuzana Chovanová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Ružena Borčinová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Matej Šulgan Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ školy:

PhDr. Martin Chudík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium vo všetkých 3 sekciách - 7. februára 2020 (piatok).
Žiaci aj ich rodičia získajú všetky potrebné informácie.

 

Tieto informácie na stiahnutie vo formáte PDF