Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
PaedDr. Monika Výbochová BIO – ETV – NBV vybochova [at] gpnr.sk 037/69 330 32

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Anna Adamíková MAT – BIO  adamikova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
Mgr. Mária Černáková (MD)
INF – GEG cernakova [at] gpnr.sk 037/69 330 27
Mgr. Tatiana Húsková BIO – CHE huskova [at] gpnr.sk 037/69 330 39
RNDr. Zuzana Chovanová BIO – GEG chovanova [at] gpnr.sk 037/69 330 34
PaedDr. Zuzana Kardiánová
TSV – GEG kardianova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
Mgr. Michaela Kocáková (MD)
ANJ - GEG kocakova [at] gpnr.sk 037/69 330 33
Mgr. Barbora Matušicová BIO – CHE matusicova [at] gpnr.sk 037/69 330 28
Mgr. Silvia Otrasová SJL - GEG otrasova [at] gpnr.sk 037/69 330 33
Mgr. Ľubica Pániková Marin BIO – CHE
panikovamarin [at] gpnr.sk 037/69 330 28
Mgr. Miriam Šimová MAT – BIO simova [at] gpnr.sk 037/69 330 32
Mgr. Jana Trepáčová TSV –GEG trepacova [at] gpnr.sk 037/69 330 19
PaedDr. Blanka Turčanová MAT - BIO turcanova [at] gpnr.sk 037/69 330 25
 
pre bilingválnu sekciu
RNDr. Anna Baraníková MAT – CHE baranikova [at] gpnr.sk 037/69 330 25
Mgr. Ľubica Palková
DEJ – SJA palkova [at] gpnr.sk 037/69 330 18