Aktivity

Enviro deň 2020

enviroDňa 8. decembra 2020 sa študenti II.D triedy zúčastnili online akcie Enviro deň pod záštitou učiteľov Fakulty krajinnej a záhradnej architektúry Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rámci tohto dňa si pre nás pripravili prednášky na rôzne témy v environmentálnej oblasti. Všetko mali dôkladne a zaujímavo pripravené a zrozumiteľné aj pre nás, laikov v tejto oblasti. Dozvedeli sme zaujímavé a nové informácie o dôležitosti a využívaní dronov pri mapovaní a zaznamenávaní ekologických problémov vzniknutých v krajine. Priblížili nám tiež problematiku zmeny klímy a negatívne vplyvy globálneho otepľovania v celosvetovom meradle, ale aj v podmienkach našej krajiny. Zaskočilo nás, že v dnešnej dobe sú ľudia  ľahostajní k týmto problémom. Globálne zmeny ovplyvňujú život rastlín, živočíchov aj samotných ľudí, ale iba ľudia majú tú moc ich ovplyvniť.  Uvedomila som si, aké dôležité je vážiť si všetko, čo nám príroda a jej prírodné živly ponúkajú. Napríklad, že dostatok vody, ktorý má naša krajina si treba vážiť a  vôbec nie je samozrejmosťou, nakoľko iné krajiny pre  nedostatok vody trpia. Na jednej z prednášok nám objasnili, čo je to erózia, ako vzniká a aké následky a problémy nám môže priniesť a aké spôsoby môžeme uplatniť, aby sme jej dôsledky minimalizovali alebo aby sme im zamedzili. Bola to pre nás zaujímavá a poučná skúsenosť a príjemné ozvláštnenie dištančnej výuky v tomto predvianočnom čase.

Práce našich žiakov z I.B – Ekosystémy

Už niekoľko dní až týždňov sa žiaci z našej školy učia dištančne. Keďže cestovanie je obmedzené, svoj voľný čas trávia hlavne v našej krásnej prírode. Je to relax pre duše nás všetkých. Ale čas a počasie nám vždy nedovolia užiť si tento relax. A tak prišiel nápad. Čo tak mať kúsok prírody doma? Žiaci z I.B dostali z biológie úlohu vytvoriť ľubovoľný ekosystém v zmenšenej podobe. Pozrite si zaujímavé práce malých ekosystémov lesa a záhrady, ktoré vytvorili žiačky Karin Pogranová, Viktória Rísová a Barbora Skalková. Stačilo im zapojiť trochu kreativity a materiál si nazbierali pri svojich prechádzkach prírodou (šišky, konáriky, kôra zo stromov, ulity, listy, ...). Možno tieto práce budú dobrou inšpiráciou aj pre vašu vlastnú tvorbu.

(Poznámka: huby na obrázkoch sú zo záhrad, nie z lesa, lebo v lese podhubie chránime)

ekosystemy

Na Agrofilm 2019 išli aj žiaci II.OG a III.OG

agrofilm2019Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci II.OG a III.OG tiež zúčastnili už 35. medzinárodného filmového festivalu „Agrofilm“, ktorý usporiadala Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavnou témou dňa bola biológia. Program pozostával z pútavej prednášky súvisiacej s nosnou témou dňa a z premietania dokumentárnych prírodovedných filmov. Žiaci si tak rozšírili základné vedomosti získané z hodín biológie a obohatili sa o mnohé zaujímavosti zo sveta rastlín a živočíchov.  

Agrofilm 2019 a I.OG

Obr 1.10.2019 PrimaDňa 1. októbra 2019 naši žiaci I.OG navštívili Fakultu prírodných vied UKF v Nitre, kde sa konal 35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2019. Žiaci si pozreli zaujímavé filmy s tematikou ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku na našom krásnom Slovensku.

DOD UKF

2Dňa 21. februára 2019 sa naši žiaci z I.OG zúčastnili Dňa otvorených dverí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pestrý program im pripravili pedagógovia z Katedry biológie a genetiky a tiež zoológie a antropológie. Žiaci najskôr cez mikroskopy odhalili svet mikroorganizmov, vyskúšali si prácu v biologickom laboratóriu, zoznámili sa s mnohými cudzokrajnými rastlinami a v závere sa s antropológom porozprávali o jeho práci s ľudskými ostatkami, ktoré boli prepojené so zaujímavými príbehmi z histórie. Vedomosti a šikovnosť našich primánov si pri spĺňaní jednotlivých úloh všimli všetci pracovníci univerzity, ktorí by ich s radosťou ihneď prijali za svojich študentov. Všetci odchádzali z tejto milej akcie obohatení o nové poznatky i zážitky a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu UKF. 
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Strana 1 z 4