Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Dušan Hozlár MAT – FYZ hozlar [at] gpnr.sk 037/69 330 26

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Anna Adamíková MAT – BIO  adamikova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
RNDr. Anna Baraníková MAT – CHE baranikova [at] gpnr.sk 037/69 330 25
Mgr. Miloš Bíro MAT – FYZ biro [at] gpnr.sk 037/69 330 26
RNDr. Mária Gregušová MAT – FYZ gregusova [at] gpnr.sk 037/69 330 25
Mgr. Dušan Hozlár MAT – FYZ hozlar [at] gpnr.sk 037/69 330 14
Mgr. Petra Lou Vega MAT – SJA louvega [at] gpnr.sk 037/69 330 18
Mgr. Katarína Magdinová MAT – INF magdinova [at] gpnr.sk 037/69 330 27
Mgr. Monika Mátéová MAT – SJL mateova [at] gpnr.sk 037/69 330 14
RNDr. Miroslava Mináriková MAT – FYZ minarikova [at] gpnr.sk 037/69 330 14
Mgr. Dana Palušová MAT – FYZ palusova [at] gpnr.sk 037/69 330 14
Mgr. Alena Peťovská ANJ – MAT petovska [at] gpnr.sk 037/69 330 16
Mgr. Miriam Šimová MAT – BIO simova [at] gpnr.sk 037/69 330 32
PaedDr. Blanka Turčanová MAT - BIO turcanova [at] gpnr.sk 037/69 330 25