Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Rada školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra vo funkčnom období 2016 - 2020 pracuje v zložení:

 • za rodičov žiakov školy
  • JUDr. Marek Ďuran
  • Mgr. Elena Halvelandová
  • Dagmar Cvečková

 • za pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Andrea Slučiaková
  • Mgr. Katarína Magdinová

 • za ostatných zamestnancov
  • Mgr. Jana Kováčová

 • za žiakov školy
  • Maroš Marko

 • za zriaďovateľa - Okresný úrad Nitra
  • Mgr. Milan Galaba
  • Mgr. Marián Moravčík
  • Mgr. Soňa Markovičová
  • Ing. Štefánia Babková

Predseda Rady školy: JUDr. Marek Ďuran
Podpredseda Rady školy: Mgr. Andrea Slučiaková

Štatút Rady školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra vo formáte PDF