Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Rada školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra vo funkčnom období 2020 - 2024 pracuje v zložení:

 • za rodičov žiakov školy
  • JUDr. Diana Beresecká
  • Martina Stümpel
  • Ing. Zoltán Labai

 • za pedagogických zamestnancov
  • Mgr. Andrea Slučiaková
  • Mgr. Katarína Magdinová

 • za ostatných zamestnancov
  • Mgr. Jana Kováčová

 • za žiakov školy
  • Barbora Ferencová

 • za zriaďovateľa - Okresný úrad Nitra
  • Ing. Ľudmila Šimalová
  • Mgr. Jana Bartová
  • PaedDr. Ingrid Hrnčárová
  • Ing. Štefánia Babková

Predseda Rady školy: JUDr. Diana Beresecká
Podpredseda Rady školy: Mgr. Andrea Slučiaková

Štatút Rady školy pri Gymnáziu, Párovská 1, Nitra vo formáte PDF