Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Milí záujemcovia o štúdium na párovskom gymnáziu!

V septembri uplynulo už 57 rokov od chvíle, kedy bolo založené Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre. Veľakrát sa stane, že sa bývalí žiaci zastavia v škole, rozhliadnu sa po chodbách, nostalgicky si spomenú na veselé príhody, ktoré tu prežili a podvedome hľadajú svoje tablo... Keby ho tu všetci absolventi mohli nájsť, boli by tablami pokryté úplne všetky steny chodieb, učební a možno aj telocvične.

Množstvo tabiel sa v priebehu rokov nenávratne stratilo, niektoré, aj zo starších čias, však zostali a súčasným študentom aj učiteľom pripomínajú, že naše gymnázium má už svoju históriu a my, súčasní pedagógovia aj žiaci, sa na nej podieľame.

Nebolo by správne myslieť si, že treba rozprávať len o minulých časoch a zdôrazňovať iba to, čo bolo. Veď škola sa neustále vyvíja a formuje tým, čo do nej vkladáme. Zachovávame z tradície to, čo je pre školu typické - napríklad časopis Nezmar a pridávame niečo nové, mimochodom, z čoho sa tiež stáva dobrá tradícia - Párovská kvapka krvi.

Naše Párovské gymnázium je výnimočné. Napriek tomu, že patríme medzi najväčšie gymnázií Slovenska (v školskom roku 2022/2023 máme 70 učiteľov a 825 žiakov), vládne u nás pohodová priateľská atmosféra a silný komunitný duch. Nadšenie a kreativita našich žiakov, príprava rôznych spoločných akcií počas roka a veľká ochota spolupracovať s pedagógmi je to, čo z nás spoločne robí Párovčanov :-)

Každá generácia našich žiakov je jedinečná a zanechá svoju stopu v pomyselnej histórii gymnázia. Takou sú aj naši absolventi v školskom roku 2022/2023, ktorí už pomaly čakajú na to, kedy ich tablá pribudnú na našich chodbách, a takou generáciou môžete byť aj Vy, ak sa rozhodnete pre náročné, ale pekné štúdium na našom gymnáziu, zodpovedne sa pripravíte a úspešne zvládnete prijímacie skúšky.

Ak Vás osloví naše gymnázium a naše študijné programy, neváhajte a podajte si prihlášku na naše gymnázium s vyše 55-ročnou tradíciou.

V uplynulom školskom roku sa k nám prihlásilo 145 záujemcov do španielskej sekcie, 278 záujemcov do štvorročného štúdia gymnázia a 130 záujemcov do osemročnej formy štúdia s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Všetkým, ktorí sa seriózne rozhodnete študovať u nás, prajem, aby ste úspešne zvládli prijímacie skúšky a v septembri 2023 sa zaradili medzi Párovčanov!

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy


Ponúkame Vám niekoľko dôvodov, prečo študovať na našom gymnáziu:

 • Na prijímacích skúškach zohľadňujeme výsledky športových súťaží a počas štúdia aktívnym športovcom umožňujeme individuálny vzdelávací plán.
 • Všetci žiaci si v predposlednom roku štúdia volia časť predmetov a učiteľov podľa svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber tvorí tretinu ich týždenného rozvrhu hodín.
 • Súčasťou tímu sú aj pedagogickí asistenti, školský psychológ a sociálny pedagóg.
 • Dosahujeme vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom jazyku v externej časti maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska.
 • Boli sme 4. najlepší zo slovenčiny v Slovenskej republike :-)
 • Viac ako polovica našich absolventov študuje v zahraničí, najmä na Karlovej univerzite v Prahe, na Vysokom učení technickom a Masarykovej univerzite v Brne.
 • Veľa žiakov sa zúčastňuje predmetových olympiád a iných súťaží a dosahujeme v nich výborné výsledky v celoštátnych kolách.
 • Škola má každoročne veľa zahraničných študentov z Európy i mimo nej a formuje multikultúrnu atmosféru.
 • Nemecký jazyk si žiaci zlepšujú na každoročných výmenných pobytoch s bavorským Werdenfels gymnáziom v Garmischpartenkirchene.
 • Okrem informatiky si žiaci môžu voliť aj programovanie, (vyučuje sa Python, C++ a Java) a počítačovú grafiku.
 • Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, vo všetkých učebniach sú dataprojektory, okrem troch učební informatiky aj ďalšie učebne sú plne vybavené tabletmi alebo notebookmi.
 • Gymnázium disponuje aulou s veľkým pódiom (kapacita 400 miest na sedenie).
 • Na našom gymnáziu sú veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť - telocvičňa na loptové hry, telocvičňa na gymnastiku a posilňovanie a krytý bazén.
 • Gymnázium má nový moderný športový areál, v ktorom sa nachádza krytá tribúna, atletický ovál, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, dve volejbalové ihriská, outdoorová posilňovňa a tri dráhy na pétangue.
 • Škola každoročne usporadúva Športové dni riaditeľa školy.
 • Škola sa zameriava na netradičné športy (box).
 • Vyučujúci telocviku poskytujú bohatú krúžkovú športovú činnosť (jóga, plávanie, posilňovanie, vybíjaná a volejbal, fitness a pod.).
 • Na gymnáziu prebieha školská futbalová liga.
 • Počas celého štúdia tvorí súčasť vyučovania telocviku plávanie.
 • Počas školského roka pravidelne usporadúvame športové súťaže: Párovský Sparťan (súťaž v posilňovaní), Párovské päťdesiatky (súťaž v plávaní), Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový aprílový turnaj.
 • Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové exkurzie v každom ročníku štúdia (Brezová pod Bradlom, Myjava, Bratislava, Modra, Banská Bystrica, Budapešť, Oswienčim a Krakow, Viedeň a ďalšie).
 • Každoročne usporadúvame viacdňové exkurzie, do ktorých sa žiaci môžu hlásiť podľa svojho výberu (Francúzsko, Škandinávia, Grécko, Taliansko a pod.).
 • Žiakov všetkých ročníkov vedieme ku kultúre pravidelnými návštevami divadelných predstavení – navštevujeme  DAB v Nitre a Staré divadlo Karola Spišáka.
 • Tradícia imatrikulačných, valentínskych a „aprílesových“ diskoték.
 • Tradícia školského plesu maturantov v mesiaci apríl.
 • Úzka partnerská spolupráca s DAB (aj pri vyučovaní).
 • Počas štúdia sa môžu žiaci každoročne zúčastňovať niekoľkodňových výmenných pobytov v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Garmischpartenkirchene (Nemecko).
 • V školskom roku 2016/2017 začala partnerská spolupráca a výmenné pobyty so strednou školou v USA (Neque Valley High School) v štáte Illinois.
 • Na škole pôsobí žiacky Hudobný zbor a od roku 2019 aj Spevácky zbor.
 • Žiaci vydávajú 2 časopisy - NEZMAR a po španielsky písaný A VER.
 • Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa vynikajúco varí (v súčasnosti máme 670 stravníkov).
 • Pre žiacke hudobné kapely je zriadené moderné hudobné štúdio.
 • Počas celého dňa je žiakom k dispozícii moderný školský bufet s veľkým množstvom sortimentu ,s teplými jedlami a s čerstvým sladkým aj slaným pečivom.
 • Možnosť denne využiť ranné plávanie pred vyučovaním.

 Pridaj sa k nám v školskom roku 2023/2024
a staň sa úspešným Párovčanom!

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť