Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2021/2022 sa začína v stredu 1. septembra 2021 (Štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude vo štvrtok 2. septembra 2021.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v pondelok 6. septembra 2021. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 29. januára 2022.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 1. februára 2022 a končí sa vo štvrtok 30. júna 2022.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. januára 2022 (utorok)

  • za 2. polrok – 21. júna 2022 (utorok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 12. mája 2022 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 23. november 2021 (utorok)  a  29. marec 2022 (utorok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v štvrtok 28. októbra 2021 a končia sa v pondelok 1. novembra 2021, vyučovanie sa začne v utorok 2. novembra 2021.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 23. decembra 2021 a končia sa vo piatok 7. januára 2022, vyučovanie sa začne v pondelok 10. januára 2022.

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 4. februára 2022, vyučovanie sa začne v pondelok 7. februára 2022.

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 28. februára do 4. marca 2022.

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 14. apríla 2022 a končia v utorok 19. apríla 2022, vyučovanie sa začína v stredu 20. apríla 2022.

 13. Letné prázdniny sa začínajú vo piatok 1. júla 2022 a končia v piatok 2. septembra 2022.

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 19. novembra 2021.

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 14. januára 2022 v PKO.

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 11. februára 2022.

 17. Benefičný koncert sa uskutoční v marci 2022 v DAB.

 18. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 17. marec 2022 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • marec 2022 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda) – písomná MS

 19. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 23. – 27. máj 2022 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 23. – 25. máj 2022 – V.D

  • 23. – 24. jún 2022 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 20. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 13. mája 2022.

 21. Akademický týždeň pre maturantov bude 16. až 20. mája 2022

 22. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 7. júna 2022 v aule školy

 23. Prijímacie skúšky budú:

  • 21. apríl 2022 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 9. máj 2022 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 12. máj 2022 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 24. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 6. apríl 2022 (streda).
 25. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 23. - 27. máj 2022

 26. Prevádzkové porady budú bývať podľa aktuálnej potreby školy.

 27. Gremiálne porady riaditeľa školy (riaditeľ školy a tím zástupcov) a veľké gremiálne porady (riaditeľa školy, tím zástupcov, hospodárka, vedúca ŠJ, predseda ZO OZ, školský psychológ) bude bývať podľa potreby.

 28. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 29. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2021/2021

  • 21. septembra 2021

  • 23. novembra 2021 (RZ + konzultačný deň)

  • 29. marca 2022 (RZ + konzultačný deň)

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť