Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2023/2024 sa začína v piatok 1. septembra 2023 (Štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 4. septembra 2023.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v stredu 6. septembra 2023. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v stredu 31. januára 2024.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne vo štvrtok 1. februára 2024 a končí sa v piatok 28. júna 2024.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. januára 2024 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 20. júna 2024 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 9. mája 2024 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 23. november 2023 (štvrtok)  a  4. apríl 2024 (štvrtok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30. októbra 2023 a končia v stredu 1. novembra 2023, vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. novembra 2023.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra 2023 a končia v piatok 5. januára 2024, vyučovanie sa začne v pondelok 8. januára 2024.

 10. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 4. marca 2024 do 8. marca 2024.

 11. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 28. marca 2024 a končia v utorok 2. apríla 2024, vyučovanie sa začína v stredu 3. apríla 2024.

 12. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1. júla 2024 a končia v nedeľu 1. septembra 2024. Nástup do školy je v pondelok 2. septembra 2024.

 13. Imatrikulácie sa konajú vo štvrtok 16. novembra 2023.

 14. Stužková slávnosť sa koná v piatok 20. októbra 2023 v PKO.

 15. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 9. februára 2024.

 16. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2024 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 26. marec 2024 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda) – písomná MS

 17. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 20. – 24. máj 2024 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 20. – 22. máj 2024 – V.D

  • 20. – 21. jún 2024 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 18. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 10. mája 2024.

 19. Akademický týždeň pre maturantov bude 13. až 17. mája 2024.

 20. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 4. júna 2024 v aule školy.

 21. Prijímacie skúšky budú:

  • 29. apríl 2024 (pondelok) – 1. termín – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 9. máj 2024 (štvrtok) – 2. termín – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 2. máj 2024 (štvrtok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 6. máj 2024 (pondelok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 22. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG a I.E - 20. marca 2024 (streda).
 23. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 20. - 24. máj 2024

 24. Prevádzkové porady budú bývať podľa aktuálnej potreby školy.

 25. Gremiálne porady riaditeľa školy (riaditeľ školy a tím zástupcov) a veľké gremiálne porady (riaditeľa školy, tím zástupcov, hospodárka, vedúca ŠJ, predseda ZO OZ, školský psychológ) bude bývať podľa potreby.

 26. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 27. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2023/2024:

  • 21. septembra 2023

  • 23. novembra 2023 (RZ + konzultačný deň)

  • 4. apríl 2024 (RZ + konzultačný deň)

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť