Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Nemecký jazyk zastrešuje PK cudzích jazykov.

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Alena Peťovská ANJ – MAT petovska [at] gpnr.sk 037/69 330 16

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

PaedDr. Ľubica Babošová ANJ – NEJ babosova [at] gpnr.sk 037/69 330 38
Mgr. Anna Cehuľová SJL – NEJ cehulova [at] gpnr.sk 037/69 330 13
Mgr. Jozef Melich ANJ – NEJ melich [at] gpnr.sk 037/69 330 36
PhDr. Katarína Pereszlényiová NEJ – RUJ pereszlenyiova [at] gpnr.sk 037/69 330 13
PhDr. Bohumila Šintálová NEJ – ETV sintalova [at] gpnr.sk 037/69 330 13