Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Barbora Vašková
DEJ – SJA vaskova [at] gpnr.sk 037/69 330 18

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Kamila Calvo TSV – RUJ – SJA calvo [at] gpnr.sk 037/69 330 17
Mgr. Ivana Domankušová ANJ – SJA domankusova [at] gpnr.sk 037/69 330 34
PhDr. Soňa Macaiová SJA – ESV macaiova [at] gpnr.sk 037/69 330 34
Mgr. Ľubica Palková
SJA – DEJ palkova [at] gpnr.sk 037/69 330 18