Úspechy

Olympiáda v španielskom jazyku - krajské kolo

Dňa 10. februára 2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku. Žiaci, ktorí postúpili z okresného kola výborne obhájili svoje vedomosti:

Kategória A
1. miesto: Laura Gardianová (II.A)
7. - 8. miesto: Zuzana Kĺbiková (II.A)

Kategória B
5. miesto: Mária Iviczeová (III.B)
6. - 7. miesto: Michaela Alexandra Bahelková (III.A)

Kategória C
4. miesto: Patrik Peťovský (VI.OG)
5. miesto: Ivan Pétery (IV.A)

Kategória D
1. miesto: Naďa Esterková (IV.D)
2. miesto: Gabriela Gábrišová (V.D)

Blahoželáme! Laure a Nadi držíme palce na celoslovenskom kole!

osj kk01 osj kk01

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

osjl perexV dňoch 26. a 27. novembra 2019 sa konalo školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme prvým dvom postupujúcim veľa šťastia v krajskom kole.

Kategória A
1. miesto: Laura Gardiánová, II.A
2. miesto: Zuzana Kĺbiková, II.A

Kategória B
1. miesto: Mária Iviczeová, III.B
2. miesto: Michaela Alexandra Bahelková, III.A
3. miesto: Nicol Rafajová, III.A

Kategória C
1. - 2. miesto: Patrik Peťovský, VI.OG
1. - 2. miesto: Ivan Pétery, IV.A
3. miesto: Matej Koreň, IV.B

Kategória D
1. miesto: Naďa Esterková, IV.D
2. miesto: Gabriela Gábrišová, V.D
3. miesto: Tamara Skovajová, V.D

Olympiáda v španielskom jazyku – krajské kolo

Dňa 11. februára 2019 sa na našom gymnáziu uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategórie A, B, C, D. Naše študentky zvíťazili v dvoch kategóriách a postupujú aj do celoslovenského kola (20. marca 2019).

Vyhodnotenie:
Kategória A
1. miesto: Laura Gardiánová (I.A)

Kategória D
1. miesto: Miriam Brellíková (V.E)
2. miesto: Alexandra Miklóssyová (V.E)

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
Mimi a Laure želáme veľa úspechov v celoštátnom kole!

ospj hanka ospjl 02

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

osja skDňa 29. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Zúčastnilo sa dohromady 30 študentov v kategóriách A, B a D.

Vyhodnotenie:
Kategória A
1. Gadianová Laura z I.A
2. Iviczeová Mária z II.B
3. Suchá Nikola z II.B

Kategória B
1. Koreň Matej z III.B
2. Pétery Ivan z III.A

Kategória D
1. Brellíková Miriam z V.E
2. Miklóssyová Alexandra z V.E
3. Esterková Naďa z III.D

Výhercom blahoželáme a držíme palce pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole.
Do krajského kola, ktoré bude 11. februára 2019, postupujú prví dvaja z každej kategórie.
Za návrh a realizáciu diplomov do školského kola OŠJ ďakujeme učiteľovi Fernandovi :-)

OŠJ 2018 – krajské kolo

Dňa 12. februára 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategórie A, B, C, D.
Našu školu veľmi úspešne reprezentovali víťazi školského kola.

Vyhodnotenie:
Brellíková Miriam (IV.E) – 1. miesto (postup do celoslovenského kola)
Božiková Natália (IV.E) – 2. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mimi želáme veľa úspechov v celoštátnom kole!

Strana 1 z 2