Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Španielsky jazyk sa na našej škole študuje aj v nebilingválnej sekcii. Každý rok si tento predmet vyberá 40 až 50 novoprijatých študentov. Vyučuje sa 3 hodiny týždenne v štvorročnej aj osemročnej forme štúdia. Je možnosť ukončiť štúdium maturitnou skúškou na úrovni B1 alebo B2.