Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Každoročne sa študenti nebilingválnej sekcie zapájajú do rôznych aktivít, pri ktorých si rozširujú vedomosti a reprezentujú školu.

Olympiáda zo Španielskeho jazyka
Znalosť španielčiny dokazujú naši študenti úspechmi na rôznych úrovniach a v rôznych kategóriách. 

Exkurzie
- Knižnica Španielskeho veľvyslanectva
- Cervantesov inštitút v Bratislave
- Dni hispánskej kultúry na UKF v Nitre
- Peruánska reštaurácia Casa Inka v Bratislave