Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
PhDr. Bohumila Šintálová NEJ – ETV
sintalova [at] gpnr.sk 037/69 330 13
 
Podpredseda predmetovej komisie pre predmety DEJ a OBN:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Juraj Dömöš DEJ – OBN domos [at] gpnr.sk 037/69 330 32

Členovia PK pre predmety DEJ a OBN:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Adriana Forró (MD) DEJ ANJ forro [at] gpnr.sk
Mgr. Igor Haveta TSV OBN
haveta [at] gpnr.sk 037/69 330 19
PhDr. Martin Chudík SJL – DEJ riaditel [at] gpnr.sk 037/69 330 31
Mgr. Martin Mozola OBN – DEJ – ETV mozola [at] gpnr.sk 037/69 330 35
Mgr. Viktor Nagy SJL – DEJ nagy [at] gpnr.sk 037/69 330 33
Mgr. Ľubica Palková (MD)
DEJ – SJA palkova [at] gpnr.sk  
Mgr. Barbora Vašková SJA – DEJ vaskova [at] gpnr.sk 037/69 330 18
Mgr. Izabela Štefániková (MD)
SJL – DEJ stefanikova [at] gpnr.sk  
Mgr. Viera Poláková SJL – DEJ polakova [at] gpnr.sk 037/69 330 35
Mgr. Matej Šulgan TSV – OBN sulgan [at] gpnr.sk 037/69 330 19

Členovia PK pre umelecké a výchovné predmety:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Anna Cehuľová SJL – NEJ (DIV) cehulova [at] gpnr.sk 037/69 330 13
Mgr. Jakub Cifra TSV – ETV cifra [at] gpnr.sk 037/69 330 19
Mgr. Tomáš Hudec INF – ETV
hudec [at] gpnr.sk 037/69 330 26
PaedDr. Jaroslava Klepáčová SJL – ETV klepacova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
Mgr. Mária Laciková (MD)
FRJ – NBV
lacikova [at] gpnr.sk  
PhDr. Soňa Macaiová SJA – ESV macaiova [at] gpnr.sk 037/69 330 16
Mgr. Andrea Slučiaková SJL – VYV sluciakova [at] gpnr.sk 037/69 330 35
Mgr. Simona Šlosárová SJL – ETV slosarova [at] gpnr.sk 037/69 330 47
Mgr. Daniel Varga ANJ – HUV varga [at] gpnr.sk 037/69 330 16
PaedDr. Monika Výbochová BIO – ETV – NBV vybochova [at] gpnr.sk 037/69 330 32