Exkurzie

OSWIENCIM – KRAKOW – WIELICZKA

krakow2024V dňoch 27. - 28. mája 2024 sa žiaci zo VI.OG, II.B, II.D a IV.D zúčastnili dejepisnej exkurzie do Poľska pod vedením p. profesora Dömöša a p. profesorky Krištofičinovej.

Prvý deň žiaci absolvovali prehliadku koncentračných táborov Auschwitz I. a Auschwitz II., známych ako Osvienčim a Brzezinka – miest najväčšej tragédie ľudstva – holokaustu. Prehliadka sa začínala pod známym nadpisom „Arbeit macht frei“. Sprievodcovia žiakom zaujímavo a emotívne rozprávali o živote väzňov v tábore, o lekárskych pokusoch na ľuďoch, o selekciách, o hromadnom vyvražďovaní...

Súčasťou prehliadky bolo aj zastavenie sa pri tzv. stene smrti, kde si žiaci v mene našej školy pietne uctili smrť tisícok nevinných ľudí v tábore položením venca a zapálením sviečky. Mementom pre žiakov bola výzva do budúcnosti, aby nikdy nedopustili takúto strašnú hrôzu a zverstvá!!!

V podvečerných hodinách sa žiaci presunuli do kráľovského mesta Krakow. Spoločne sa prešli uličkami starobylého centra mesta, kde obdivovali najväčšie námestie v strednej Európe – Rynek glowny so stredovekou Sukienicou (tržnicou), opevnenie – barbakán, Mariacky kostol, radničnú vežu, pomník Adama Mickiewicza..., ale aj rušný život mesta s množstvom atrakcií.

Na druhý deň sa v skorých ranných hodinách presunuli do neďalekého mesta Wieliczka, kde sa nachádzajú preslávené kráľovské soľné bane. Patria medzi najstaršie vo svete, kde ťažba prebieha už od 13. storočia. Žiaci sa počas návštevy dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, napr. o ich vzniku, miestnych legendách spojených s baňami, či spôsoboch ťažby soli s možnosťou jej ochutnania priamo z okolitých stien bane. Žiakov najviac ohúrila nádherná obrovská banská katedrála s oltárom, lustrami i sochami zo soli.

Exkurzia vyvrcholila návštevou kráľovského hradu Wawel v Krakowe, ktorý všetkých ohúril svojou veľkoleposťou a krásnymi záhradami plných pestrofarebných kvetov.

Návrat domov bol plný zážitkov a neopísateľných dojmov.

Je potrebné to zažiť!

Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Maturanti v NBS a NR SR

nrsrDňa 5. apríla 2024 sa žiaci maturitného ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v Národnej banke Slovenska (NBS) a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave.

V NBS si žiaci prezreli stálu interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k Euru“. Získali nové informácie o postavení a úlohách NBS. Oboznámili sa s vývojom peňazí na našom území, zaspomínali si na bývalé slovenské koruny, dozvedeli sa ako vznikajú a kde končia peniaze, naučili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé centové mince s logom Národnej banky Slovenska.

Potom sa presunuli do nášho parlamentu - Národnej rady SR. Hneď pri vstupe do budovy prešli bezpečnostnou kontrolou, podobnou tej letiskovej. Vo vestibule parlamentu sa oboznámili so štátnymi symbolmi, vznikom a historickým vývojom parlamentu. Nasledovala prehliadka budovy s výkladom o činnosti parlamentu, spôsobe hlasovania, prijímania zákonov, o právomociach najvyšších štátnych predstaviteľov.

Fotogaléria

Uhrovec 2024

uhrovec2024Aj tento rok sme v rámci ročníkovej exkurzie pre III.OG navštívili s našimi žiakmi rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci.

Fotogaléria

Exkurzia do Kremnice

07Naša II.OG spoznávala v rámci predmetov geografia a dejepis krásu tzv. srdca Európy v Kremnických vrchoch. Vďaka zaujímavému výkladu sprievodcov žiaci spoznali históriu čarovného mesta Kremnica, históriu baníctva a mincovníctva zhmotnenú v expozíciách Múzea mincí a medailí, a tiež Kostol sv. Kataríny.
Pozrite si niekoľko fotografií

Za históriou Prahy

praha mV dňoch 10. – 11. októbra 2023 sa naši stredoškoláci zúčastnili historicko-poznávacej exkurzie do stovežatej Prahy. Celý pobyt v Prahe bol okrem krásneho slnečného počasia sprevádzaný bohatým výkladom pána sprievodcu, ktorý nás previedol najdôležitejšími miestami tohto históriou pretkaného mesta. Naša exkurzia sa začala prehliadkou Hradčian, Chrámu svätého Víta a Starého kráľovského paláca, tiež sme sa prešli po svetoznámej Zlatej uličke, odkiaľ naše kroky smerovali na Karlov most, cez ktorý sme sa dostali až na Staromestské námestie. Na námestí sme sa zastavili na jeho najzaujímavejších miestach ako súsošie kazateľa Jana Husa, miesto popravy 27 povstalcov pritohabsburskej opozície či slávny Pražský orloj. Okrem historickej prehliadky mesta sme absolvovali aj plavbu loďou po Vltave a neobišli sme ani miestnu atrakciu Múzeum Madame Tussauds. Domov sme všetci odchádzali obohatení o veľké množstvo spoločných zážitkov a plno pekných fotografií.

Seminár z dejepisu opäť v Carnunte

1 2Dňa 29. septembra 2023 sa naši seminaristi z dejepisu predmaturitných ročníkov zúčastnili jedinečnej exkurzie do historickej lokality Carnuntum v Dolnom Rakúsku. Nachádzajú sa tu pozostatky bývalého rímskeho vojenského tábora, ktorý tvoril súčasť veľkolepého hraničného opevnenia Limes Romanus. Študenti sa po boku pani sprievodkyne – našej bývalej študentky, dnes vyštudovanej archeologičky, dozvedeli veľa zaujímavých informácií zo života miestnych starovekých Rimanov. Od rímskej architektúry, kuchyne, tvorby a predaja olivových olejov a látok, rímskeho odievania, spôsobov bývania až v neposlednom rade po čaro rímskych kúpeľov. Kto chcel, mal možnosť ochutnať aj špeciality z miestneho jedálnička Rimanov. Pre našich budúcoročných maturantov to bolo zaručene kvalitné prepojenie školskej teórie s historickou praxou.

Krúžky na výlete

kruzkynavyleteVybraní študenti sa v rámci dejepisného a geografického krúžku zúčastnili komentovanej prehliadky hradného areálu s jeho nádvoriami, videli Diecézne múzeum a Katedrálu sv. Emeráma aj s výstupom na vežu. Naša skvelá sprievodkyňa im zodpovedala všetky otázky, no a naši študenti taktiež milo prekvapili svojou aktivitou a vedomosťami, nakoľko dostali pochvalu, aký majú rozhľad o našich dejinách.


Pozrite si niekoľko fotografií

Dejepisná exkurzia Uhrovec

IIIOG mŽiaci III.OG navštívili 8. marca 2023 v rámci dejepisnej exkurzie Uhrovec, rodisko všestrannej slovenskej osobnosti -  Ľudovíta Štúra. Priamo v jeho rodnom dome mali tak možnosť získať informácie nielen o jeho odbornej práci a snažení, ale aj spoznať ho viac po ľudskej stránke a dozvedieť sa o Štúrovi zaujímavosti z jeho každodenného života.

Maturanti v NBS a NR SR

exk ekoDňa 27. októbra 2022 sa žiaci maturitného ročníka pod vedením p. p. Krištofičinovej a p. p. Dömöša zúčastnili odbornej exkurzii v Národnej banke Slovenska (NBS) a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave.

V NBS si žiaci prezreli stálu interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k euru“, kde sa oboznámili s vývojom meny na našom území od vzniku SR až po prijatie eura, dozvedeli sa ako vznikajú a končia peniaze, naučili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých, prezreli si pôvodné návrhy eurobankoviek. Dozvedeli sa viac o príčinách integrácie štátov do Európskej únie a eurozóny. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé centové mince s logom Národnej banky Slovenska. Niektorí žiaci mali možnosť vyviesť sa výťahom na 33-tie poschodie NBS, kde sídli guvernér a banková rada.

Po obedňajšej prestávke sa žiaci presunuli do nášho národného parlamentu - Národnej rady SR. Hneď pri vstupe do budovy prešli aj bezpečnostnou kontrolou, podobnou tej letiskovej. Nasledovala prehliadka budovy, kde im pán sprievodca porozprával historické súvislosti vzniku a vývoja parlamentu na našom území a zameral sa aj na významné osobnosti nášho politického života. Posedeli si na balkóne určenom pre verejnosť, kde im bol vysvetlený zákonodarný proces i právomoci najvyšších štátnych predstaviteľov. Mali však smolu - práve v tento deň bolo predčasne ukončené rokovanie parlamentu kvôli údajnému hekerskému útoku. Aj napriek tomu sa stretli na krátkej besede s poslancami Karolom Kučerom a Ľudovítom Gogom.

Pozrite si niekoľko fotografií

Za históriou našej Nitry

dejepis nrTak znelo motto dejepisnej exkurzie, ktorej sa dňa 25. októbra 2022 zúčastnili naši žiaci z II.OG spolu s ich vyučujúcim dejepisu. V súvislosti s podporou posilnenia ich historického vedomia o regionálne dejiny Nitry smerovali naše kroky na Nitriansky hrad. Tam sme spolu s odborným výkladom sprievodcu spoločne navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, katedrálnu vežu i východné nádvorie. V závere exkurzie sme sa zastavili aj pred súsoším sv. Cyrila a Metoda, ktorých príchod a pôsobenie na našom území predstavuje pre nás dodnes mimoriadny význam. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu o naše stredoveké dejiny z dôb existencie  itrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastný zážitok z priestorov, kde to históriou naozaj žije.