Exkurzie

Online exkurzia do Oswienčimu

birkenauPočas februárových a marcových dní sa žiaci stredoškolských ročníkov zúčastnili online dejepisnej exkurzie do neslávne známeho bývalého koncentračného tábora v poľskom Oswienčime, ktorá sa uskutočnila pod vedením p. Mateja Beránka z Múzea holokaustu v Seredi. Naši žiaci sa veľmi pútavou formou dozvedeli o okolnostiach, ktoré viedli k vzniku tohto tábora, taktiež na čo tábor slúžil i ako fungoval, a to prostredníctvom komentovaných dobových fotografií, videoprojekcií, historických máp, stavebných plánov, zachovaných dokumentov či mrazivých svedectiev preživších, opisujúcich videné i na vlastnej koži zažité hrôzy tohto tábora. Celá online exkurzia bola zavŕšená priestorom na otázky zo strany žiakov a ich poďakovaním za možnosť zúčastniť sa takejto akcie pre možnosť vybudovania si vlastného postoja k tak neustále konfrontovanej téme, akou je holokaust.      

Dejepisná výstava „Boli iní?“

Dňa 6. februára 2020 sa naši žiaci zo IV.OG, ktorí sú mimoriadne zanietení do moderných dejín so zameraním na 2. svetovú vojnu, zúčastnili ojedinelej dejepisnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre na tému „Boli iní?“. Ide o emočne silnú tému spätú so životom a osudmi nitrianskych Židov v čase Slovenského štátu. Okrem úžasne pripravenej výstavy prepojenej so sprievodným výkladom, mali naši kvartáni ako jediní možnosť zúčastniť sa diskusie s pánom Tomášom Čentéšom, ktorý prišiel ako pravnuk pani Cecílie Scheinbenreifovej porozprávať o rodinnej pamäti. Jeho prababička v roku 2019 získala medzinárodné ocenenie Spravodlivý medzi národmi za záchranu života 6-ročného židovského dievčatka Evy Felsenburgovej z Nitry. Pre všetkých bol príbeh o rodine Felsenburgových príbehom storočia, na ktorom pocítili, že byť iný, neznamená, byť zlý.

dejepis dejepis

Exkurzia Budapešť

budapest perexDňa 5. novembra 2019 sa žiaci 3. ročníka a žiaci, ktorí navštevujú seminár z dejepisu zúčastnili exkurzie do Budapešti. S nedočkavosťou a čerstvo zamenenými forintami nastúpili na autobus, ktorý ich o 3 hodiny priviezol do Maďarska. Aj napriek upršanému počasiu si exkurziu naplno užili. Naštívili, okrem iného, Citadellu, Baziliku sv. Štefana a Námestie osloboditeľov. Po dni strávenom za hranicami sa vrátili s úsmevmi na tvári, no predovšetkým kultúrne obohatení o nové informácie.

DOD v štátnom archíve v Ivanke

archiv perexDňa 20. septembra 2019 študenti II.E triedy navštívili štátny archív v Ivanke, kde sa konal Deň otvorených dverí. Archív v tento deň prezentuje archiválie, ktoré má vo svojich fondoch a uskutočňuje exkurzie po archíve, spojené s odborným výkladom a výstavou vzácnych dokumentov. Na fotografiách máte možnosť vidieť výstavu najstarších a najvzácnejších dokumentov od polovice 14. storočia až po storočie dvadsiate – okrem iného erbové listiny (armálesy), ktoré uvádzajú do šľachtického stavu, dokumenty o pridelení šľachtického majetku, historické mapy, fotografie, časopisy, kroniky. Predstavené boli i stroje na prehliadanie prefotených dokumentov a matriky. Po prednáške a prehliadke výstavy s dokumentami sme sa presunuli do útrob depotov – priestorov, kde sa uchovávajú archivované dokumenty.

Exkurzia Praha 2019

praha2019 perexV dňoch 3. - 6. septembra 2019 sa 34 štvrtákov, ktorí navštevujú voliteľný predmet seminár z dejepisu, zúčastnilo historickej exkurzie v Prahe. Okrem Prahy stredovekej (Pražský hrad, Staré mesto s orlojom, Prašná brána, Betlehemská kaplnka a pod.) sme navštívili Múzeum heydrichiády, Národné divadlo, kde sme okrem prehliadky budovy videli divadelnú hru Pýcha a predsudok. Na Václavskom námestí sme si pripomenuli tragédiu Jana Palacha a okupácie Československa. Zaujali nás aj artefakty moderného umenia a architektúry, ako je Tancujúci dom alebo otáčacia hlava F. Kafku.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Strana 1 z 5