Zaujímavosti

Terciáni na súde

tercia sudPredmet občianska náuka prináša svojim obsahom široký rozsah spoločenských a neustále aktuálnych tém. Jednou z takýchto tém je aj trestné právo a vedenie súdneho procesu. Aby neboli naši žiaci z III.OG s uvedenou témou oboznámení iba po teoretickej stránke na hodine, vybrali sa dňa 3. marca 2020 na Okresný súd v Nitre, pozrieť sa na to, ako prebieha súdne pojednávanie v praxi. Najskôr sa milá pani sudkyňa porozprávala s našimi terciánmi o svojej práci a zasvätila ich do problému, ktorý sa bude na očakávanom súdnom pojednávaní riešiť. Po absolvovaní celého súdneho procesu a vynesení rozsudku sa viedla krátka diskusia, na konci ktorej pani sudkyňa upozornila na nutnosť dodržiavania zákonov, no najmä, že nevedomosť práva neospravedlňuje!  

Od Viedne k štúrovcom

perex divadloDňa 12. novembra 2019 sa uskutočnilo v aule školy divadelné predstavenie na dejepisnú tému „Od Viedne k štúrovcom“, ktorého sa zúčastnili žiaci z I. – IV.OG a žiaci druhého ročníka. Išlo o predstavenie z dielne hercov Šermiarsko-divadelnej kumpánie Via historica, ktorí sa snažia žiakom modernou formou priblížiť významné obdobia slovenských dejín. V divadelnej hre sa objavili scénky z bitky pri Viedni v čase protitureckých bojov, zo života Juraja Jánošíka, z doby vlády Márie Terézie a Napoleona Bonaparteho i z národných aktivít štúrovskej generácie. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa oboznámili s historickými faktami a boli interaktívne zapájaní do programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, v ktorom sa Via historica predstaví s novým príbehom z našich národných dejín.            

Exkurzia Hronský Beňadik, Hronsek

hronsek perexV utorok 15. októbra 2019 sa vybraní študenti štvrtého a druhého ročníka zúčastnili exkurzie zameranej na historické pamiatky v okolí mesta Nitra. Navštívili sme kláštor v Hronskom Beňadiku. Na skalnom návrší nad obcou Hronský Beňadik stojí mohutný opevnený benediktínsky kláštor patriaci medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky na Slovensku. Najstaršou časťou kláštorného komplexu bola románska bazilika. Naša cesta pokračovala ďalej do Hronseku, kde sme si prehliadli drevený artikulárny kostol, ktorý bol 7. júla 2008 spolu so zvonicou zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Nitra v čase vzniku Československej republiky

navstevy synagogy 2018Dňa 26. októbra 2018 sa žiaci III.C zúčastnili návštevy výstavy v synagóge pod názvom: Nitra v čase vzniku Československej republiky. Táto výstava bola uskutočnená pri príležitosti osláv storočnice vzniku 1. Československej republiky. Výstavu organizoval Štátny archív v Nitre a kurátorom výstavy bol PhDr. Milan Belej, CSc., ktorý urobil našim študentom prednášku spojenú s prehliadkou výstavy. Aj týmto spôsobom by sme mu chceli vysloviť poďakovanie za ochotu, sprevádzať výstavou našich študentov. Tu si môžete prezrieť niekoľko fotografií z výstavy.

Výlet do Európskeho parlamentu v Bruseli

europarlament perexV dňoch 2. - 4. mája 2018 sa Alexander Kelemen zo IV.B, Radovan Lukáčik z III.B a pani profesorky Nedasová a Slučiaková zúčastnili výletu do Europarlamentu na pozvanie pána Richarda Sulíka. Naša výprava cestovala letecky a bola ubytovaná v hoteli v Bruseli. Prvý deň mali stretnutie s pánom Sulíkom a diskutovali s ním na rôzne témy. Druhý deň navštívili rokovanie Európskeho parlamentu a vypočuli si príhovor belgického premiéra o budúcnosti Európskej únie, zúčastnili sa prednášky o význame Európskej únie a užili si interaktívnu výstavu v Parlamentáriu. V poobedných hodinách obdivovali bruselské pamiatky, vychutnávali si atmosféru belgickej metropoly a ochutnávali miestne špeciality. Na tretí deň sa po raňajkách vrátili letecky na Slovensko. Našim študentom a profesorkám sa výlet veľmi páčil a odniesli si množstvo zaujímavých zážitkov.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Strana 1 z 3