Zaujímavosti

"Kam sa podeli nitrianski Židia?"

IVOGz01Naši žiaci zo IV.OG sa zúčastnili interaktívneho vzdelávacieho programu “Kam sa podeli nitrianski Židia?”, počas ktorého spoznávali Nitru a životnú situáciu židovského obyvateľstva v meste v období rokov 1939-1945.

Kam sa podeli nitrianski Židia?

dejepisDňa 8. apríla 2024 sa naši žiaci zo VII.OG zúčastnili v rámci predmetu dejepis vzdelávacieho programu s názvom „Kam sa podeli nitrianski Židia?“. Žiaci sa interaktívnou formou oboznámili so smutnou minulosťou mesta Nitra počas rokov 1939 – 1945, pričom pozornosť bola venovaná osudom a situácii Židov v Nitre ako dôsledku totality slovenského štátu. Pridanou hodnotou bola aplikácia „princípu blízkosti“, ktorý umožňoval pochopenie celospoločenského diania na príbehu „môjho“ mesta, čo v konečnom dôsledku má priviesť žiakov k lepšiemu pochopeniu veľkých dejinných udalostí.

Reportáž o 17. novembri

17. novemberPri príležitosti štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu bola v rozhlasovom vysielaní Rádia Slovensko odvysielaná krátka reportáž o 17. novembri s našimi profesormi dejepisu – p. uč. Polákovou a p. uč. Dömöšom a žiakmi zo VII.OG, ktorú si môžete vypočuť v archíve RTVS.

Projekt Krókus

KROKUSKrokus kvetDňa 13. novembra 2023 sa naši žiaci zo VII.OG v spolupráci s našimi učiteľmi p. Palušovou, p. Matušicovou a p. Dömöšom zapojili do projektu Krókus. Ide o medzinárodný projekt írskej organizácie Holocaust Education Ireland, ktorá poskytuje zapojeným školám cibuľky žltých krókusov. Tie sa vysádzajú na jeseň na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu a tisícov ďalších detí, ktoré sa stali obeťami nacistickej krutosti. Žlté kvety majú pripomínať žlté Dávidove hviezdy, ktoré boli Židia nútení nosiť počas nacistickej nadvlády. Krókusy kvitnú v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára). Účasť na tomto projekte je hmatateľným spôsobom, ako mladým ľuďom priblížiť tému holokaustu a zvýšiť povedomie o nebezpečenstve rasizmu a všetkých foriem predsudkov a diskriminácie. Preto sme sa tento rok rozhodli aj my podporiť myšlienku tohto projektu a vysadiť niekoľko cibuliek krókusov do našej školskej záhradky, aby sme neskôr pohľadom na rozkvitnuté krókusy pamätali na nevinné detské obete holokaustu.

Mŕtvi spod šibeníc

dej besedaDňa 13. septembra 2023 sa naši stredoškoláci z tried II.D a III.D zúčastnili dejepisnej prednášky na veľmi zaujímavú tému pod názvom Mŕtvi spod šibeníc. Prednáška sa konala v priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre pod vedením PhDr. Daniela Bešinu, PhD., ktorý aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Žiaci sa počas prednášky dozvedeli množstvo informácií o rôznych spôsoboch trestu smrti v stredovekých i novovekých dejinách. Išlo najmä o popravy na šibeniciach či usmrtenie sťatím mečom, tiež získali poznatky o úlohe kata a jeho postavení v spoločnosti, o popravách žien obvinených z čarodejníctva, ale aj o popravách zvierat, ktoré boli v minulosti taktiež často obviňované zo spoluúčasti na zločinoch. Záver prednášky sa niesol v duchu živej diskusie, ktorá pozostávala z naozaj veľmi zaujímavých otázok našich žiakov na danú historickú tému a ešte zaujímavejších odpovedí prednášajúceho. Už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatie, ktoré bude pretkané tajmi našej histórie.

Divadelné predstavenie „Via Historica“

viahistorica mDňa 21. marca 2023 sa uskutočnilo v aule školy divadelné predstavenie pod názvom „Cesta slovenskou históriou: Od Sama po Jánošíka“, ktorého sa zúčastnili žiaci z I. – IV.OG a tiež žiaci 1. a 2. ročníka. Išlo o predstavenie z dielne hercov Šermiarsko-divadelnej kumpánie Via Historica. V divadelnej hre sa objavili scénky zo života Slovanov, z obdobia tureckých nájazdov a stavovských povstaní i zo života Juraja Jánošíka. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa oboznámili s historickými faktami a boli interaktívne zapájaní do programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, v ktorom sa Via Historica predstaví s novým príbehom z našich národných dejín.

#WeRemember – Spomíname a nezabúdame

FOTOViac ako osem desaťročí ubehlo od udalostí, ktoré dostali názov holokaust. Hľadanie nepriateľa a rozdúchavanie nenávisti viedli ku genocíde s miliónmi obetí. Hoci dnes ešte žijú poslední preživší týchto hrôz, predsa sa často stretávame s názormi, ktoré zľahčujú, spochybňujú a dokonca popierajú samotný holokaust. Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť, inak sa, napriek existencii desiatok tisíc priamych svedectiev a dôkazov, budú šíriť  klamstvá skryté za „iný názor“. Vo svete preto už niekoľko rokov existuje iniciatíva #WeRemember – Spomíname a nezabúdame. Každoročne sa s týmto nápisom odfotia známi ľudia ako športovci, umelci, politici, ku ktorým sme sa tentokrát pridali aj my – žiaci z V.OG, ktorí súhlasíme s mottom iniciatívy – „Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť.“

Ak s touto myšlienkou súhlasíte aj vy, pripojte sa k celosvetovej iniciatíve v rámci Medzinárodného dňa spomienky na holokaust a v období od 20. – 27. januára sa odfoťte s nápisom #WeRemember, alebo v slovenčine – #Spomíname a nezabúdame a svoju fotografiu zverejnite na vlastných sociálnych sieťach, čím podporíte túto pietnu spomienku.

Online stretnutie s preživším holokaust

V dňoch 14. a 15. 10. 2021 sa v našej škole uskutočnilo v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi veľmi významné online stretnutie našich študentov z predmaturitného semináru z dejepisu a holokaustových štúdií s pánom Elim Vagom z Izraela. Dnes je jedným z tých, ktorí prežili tragické obdobie ľudských dejín – holokaust, čo bolo aj nosnou témou spoločného stretnutia. Hoci má pán Vago 91 rokov, na stretnutí bol mimoriadne čulý, plný síl a radosti zo života, no najmä sa chcel s mimoriadnym zanietením podeliť s dnešnou mladou generáciou o svoj životný príbeh. Celé stretnutie prebiehalo formou kladenia veľmi zaujímavých otázok zo strany žiakov na preživšieho, či už z obdobia jeho života pred vojnou, počas nej, v čase vypuknutia SNP, alebo bezprostredne po vojne. Všetci zúčastnení so zatajeným dychom počúvali o útrapách, ale aj o úsmevných momentoch pána Vagu počas jeho putovania životom v čase holokaustu. Tešíme sa, že sa podarilo zorganizovať aj v období pandémie takéto milé a mimoriadne poučné stretnutie! Pánovi Vagovi ešte raz ďakujeme a prajeme veľa zdravia i síl, aby mohol aj naďalej šíriť pravdu o tom, čoho sa samotné ľudstvo voči sebe dopustilo, pretože ako sám viackrát poznamenal: „Ja som sa nebál ničoho – ani zimy, ani hladu, ani divej zveri, ale ľudí, len ľudí som sa bál!“

1 1

Terciáni na súde

tercia sudPredmet občianska náuka prináša svojim obsahom široký rozsah spoločenských a neustále aktuálnych tém. Jednou z takýchto tém je aj trestné právo a vedenie súdneho procesu. Aby neboli naši žiaci z III.OG s uvedenou témou oboznámení iba po teoretickej stránke na hodine, vybrali sa dňa 3. marca 2020 na Okresný súd v Nitre, pozrieť sa na to, ako prebieha súdne pojednávanie v praxi. Najskôr sa milá pani sudkyňa porozprávala s našimi terciánmi o svojej práci a zasvätila ich do problému, ktorý sa bude na očakávanom súdnom pojednávaní riešiť. Po absolvovaní celého súdneho procesu a vynesení rozsudku sa viedla krátka diskusia, na konci ktorej pani sudkyňa upozornila na nutnosť dodržiavania zákonov, no najmä, že nevedomosť práva neospravedlňuje!  

Od Viedne k štúrovcom

perex divadloDňa 12. novembra 2019 sa uskutočnilo v aule školy divadelné predstavenie na dejepisnú tému „Od Viedne k štúrovcom“, ktorého sa zúčastnili žiaci z I. – IV.OG a žiaci druhého ročníka. Išlo o predstavenie z dielne hercov Šermiarsko-divadelnej kumpánie Via historica, ktorí sa snažia žiakom modernou formou priblížiť významné obdobia slovenských dejín. V divadelnej hre sa objavili scénky z bitky pri Viedni v čase protitureckých bojov, zo života Juraja Jánošíka, z doby vlády Márie Terézie a Napoleona Bonaparteho i z národných aktivít štúrovskej generácie. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa oboznámili s historickými faktami a boli interaktívne zapájaní do programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, v ktorom sa Via historica predstaví s novým príbehom z našich národných dejín.