DOUČOVANIE NA PRIJÍMAČKY

Milí rodičia,
ktorých deti chodia na doučovanie na prijímacie skúšky na našom gymnáziu,
kontaktujte prosím našich učiteľov cez školské e-maily (sluciakova@gpnr.sk, hozlar@gpnr.sk, biro@gpnr.sk, nagy@gpnr.sk),
aby sa s Vami vedeli dohodnúť na ďalšom postupe.
Ďakujeme!

OZNAMY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA

Na základe tlačového vyhlásenia ministra školstva je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené do odvolania.

Písomné maturity - IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, VIII.OG

Na školský rok 2019/2020 sú zrušené.

Písomné maturity španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Na základe oznamu hlavného radcu pre vzdelávanie na španielskej agregaduríi v Bratislave, ktorým je López Pérez Rubén, pre školský rok 2019/2020 písomné maturitné skúšky zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry sú zrušené.

Štátne jazykové skúšky a titul bachiller španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Udeľovanie titulov bachiller a jazykové skúšky sa bude realizovať, ale agregaduría ešte spresní a naplánuje postup.

Testovanie 9 - IV.OG

Testovanie 9 pre triedu 8-ročného matematického štúdia IV.OG je zrušené.

Talentové prijímačky do španielskej bilingválnej sekcie

Termín
prijímacích talentových skúšok do bilingválnej španielskej sekcie Ramón y Cajala, ktorý bol pôvodne určený na 25.3., bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania.

Prijímačky do tried 4-ročného a 8-ročného štúdia

Termín prijímacích talentových skúšok do 8-ročného a 4-ročného štúdia, ktorý bol pôvodne určený na 11. a 14.máj 2020 , bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája, prihlášky sa podávajú prostredníctvom kmeňovej základnej školy, ktorá poskytne aj potrebné informácie ohľadom prihlášok. Kritériá prijímacích skúšok kvôli zrušeniu T9 budú upravené a budeme o tom rodičov informovať.


Rodičovské združenie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a zmeny v harmonograme školského roka plánované RZ dňa 31.3. nebude a bude určený neskorší termín po tom, ako žiaci opäť nastúpia do školy.

Triedni učitelia, výchovný poradca , školský psychológ a vedenie školy

V prípade potreby môžu na e-mailových adresách / cez EDUpage rodičia aj žiaci kontaktovať aj triednych učiteľov, výchovného poradcu Mgr. Mozolu elektronickou cestou využiť aj služby školského psychológa Mgr. Rothbauera.

Taktiež môžete kontaktovať zástupcov RŠ (Mgr. Šulgan, Mgr. Borčinová, RNDr. Chovanová) a riaditeľa školy.

Domáce štúdium žiakov, otázky ukončenia roka a klasifikácie

V období predĺženého obdobia prerušenia vyučovania budú našim žiakom naďalej učiteľmi odosielané pokyny k štúdiu jednotlivých kapitol, k vypracovaniu cvičení, resp. materiály, prezentácie a pod. Učitelia budú so žiakmi naďalej komunikovať elektronicky, hlavne prostredníctvom EDUpage. Množstvo učiteľov pracuje a vyučuje online. Intenzita a forma je ponechaná na učiteľov a ich spätnú väzbu so žiakmi. Budeme radi, ak žiaci využijú túto možnosť a budú sa venovať štúdiu a aj konzultáciám s učiteľmi.

Pokiaľ ide o spôsob klasifikácie, hodnotenia a ukončovania roka, vzhľadom na to, že dlhodobé domáce vyučovanie je mimoriadne špecifické, riaditeľ školy počká na usmernenie ministra školstva, ktoré určí, čo bude nariadené štátom a čo bude v kompetencii riaditeľa školy a následne po komunikácii s poradným zborom RŠ a so zástupcami RŠ vydá nariadenie, ktoré bude záväzné pre všetkých vyučujúcich aj žiakov, a ktorým sa bude vyučovací proces riadiť do konca školského roka 2019/2020.

Dôležité je pokračovať v dobre rozbehnutom procese, ktorý naši učitelia úspešne rozbehli a žiaci naň dobre reagujú.

Maturanti, prihlášky na VŠ a dôležitá agenda

V prípade nutnosti a neodkladných vecí môžu žiaci alebo rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľa školy formou e-mailu na adrese riaditel@gpnr.sk.

Stránkové hodiny – pondelok 30. 3. 2020

V pondelok 30. marca 2020 budú stránkové hodiny pre rodičov, žiakov a pedagógov v čase od 8:00 do 11:00.

O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať v systéme EDUPAGE a na webe školy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy

Pozvánka na benefičný koncert

pozvanka beneficny 2020 pozvanka beneficny 2020 Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na benefičný koncert,
ktorý bude prehliadkou šikovnosti, energie a talentu
Vašich detí a našich párovských žiakov!
Viac informácií získate po kliknutí na pozvánku

Z dôvodu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku Vám týmto oznamujeme, že Benefičný koncert sa ruší.
O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.
Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom, vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium

plagat bilingva2020moznosto studia plagat noviny

Záujemcovia o štúdium a ich rodičia
získajú informácie o štúdiu v školskom roku 2020/2021
aj v aktualizovanej sekcii
Pre záujemcov o štúdium.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dvepercenta obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Novinky