Zaujímavosti

„Atlas político universal"

recitalV dňoch 10. a 11. novembra 2022 sa uskutočnil 3. recitál španielskej poézie. Tento rok pod názvom: „Atlas político universal", s tematikou básní spomínajúce mestá, štáty, kontinenty...

Štvrtkové aktivity sa začali príchodom zúčastnených študentov iných slovenských stredných škôl. Po príchode a ubytovaní sa, začal program zopár slovami na uvítanie a slávnostné otvorenie. Tak ako po iné roky, zúčastnení mohli viesť rozhovor s básnikom, ktorého sa mohli pýtať na rôzne otázky. Nebol to nikto iný ako náš profesor Fernando Antolín Morales, kto odprezentoval svoje knihy básní, ktoré vydal počas pandémie. Po večeri, naša pani profesorka, Alba Pomares Mateo, odprezentovala hravú aktivitu výkladu básní, používaním čudných hlasov, prekladania slov do iných jazykov a všeobecne všetko bláznivé. Bola to zábava, ktorá slúžila na zahriatie pred hlavnou aktivitou: súťažné hry („La yinkana"). Všetci žiaci chodili v noci po škole a objavovali rôzne miestnosti s dekoráciou a hudbou rôznych krajín, v ktorých museli vylúštiť komplikované hádanky prepojené s poéziou a geografiou. Všetci si to veľmi užili. Po tejto aktivite si šli niektorí oddýchnuť a iní ešte na malú prechádzku centrom Nitry.

V piatok 11.11. Alba a Fernando predniesli veršovanú scénu slávneho divadelného predstavenia „La dama boba" od Lope de Vega. Týmto sa začal nový program aktivít ateliéru kreatívneho písania, kde študenti v skupinách tvorili básne rôznych štýlov, štruktúry z rôznych krajín: „Haiku" z Japonska, mexická „Calavera literaria", afroamerické „Eintou" alebo „Villanelle" z Francúzka.
Potom prišla hlavná časť programu, recitál, na ktorý si všetci študenti pripravili a nacvičili prednes tvorby básnikov zo všetkých možných období, rôznych krajín, žánrov, spojených s  tématikou politiky a geografie takmer všetkých kútov sveta. Tejto udalosti sa neformálne, srdečne a uvoľnene zúčastnila španielska veľvyslankyňa na Slovensku, pani Lorea Arribalzaga Ceballos, tak isto ako aj pridelenec pre vzdelávanie pri španielskom veľvyslanectve, Joaquín Tamara Espot, aj spolu s našim pánom riaditeľom PhDr. Martinom Chudíkom a Mgr. Barborou Vaškovou, koordinátorkou bilingválnej sekcie. 

Našu školu v prednese reprezentovali: Júlia Šprlová(IV.D), Natália Mládeneková(III.D), Viktória Sýkorová(II.D), Kristián Blaženec(III.D), Michaela Zgurišová(II.D), Tamara Borecká(III.D) a Tatiana Kucková (III.D). Všetci študenti predviedli dokonalý výkon a celé to bolo veľmi pekné. Nakoniec, počas prestávky na kávu, sa diskutovalo o tom, čo sme si vypočuli. Všetci rečníci mohli zdielať svoje pocity a interpretácie básní, ktoré si zvolili. Po tomto sa recitál ukončil a po obede sa všetci vrátili domov spokojní s touto skúsenosťou a veľkým nadšením prísť aj budúci rok.

Pozrite si niekoľko fotografií

Návšteva zo španielskeho veľvyslanectva

spanielska velvyslankyna mV uplynulých dňoch nás poctili svojou návštevou španielska veľvyslankyňa na Slovensku, pani Lorea Arribalzaga Ceballos, a pridelenec pre vzdelávanie pri španielskom veľvyslanectve, pán Joaquin Támara Espot. Porozprávali sa s učiteľmi španielskej sekcie, so žiakmi a prehliadli si celú školu. Pani veľvyslankyňu príjemne prekvapil záujem a poznatky žiakov o Španielsku a jeho kultúre, a v neposlednom rade ich vysoká jazyková úroveň. Teší nás, že sme dostali príležitosť vzájomne prehĺbiť vzťahy medzi Španielskom a Slovenskom. Ďakujeme za návštevu a veríme, že sa čoskoro stretneme u nás v škole pri rôznych príležitostiach.
Pozrite si niekoľko fotografií

Pasado jueves 20 de octubre visitó nuestro instituto la Excma. Sra. Lorea Arribalzaga Ceballos, Embajadora de España en Eslovaquia y Sr. Joaquín Támara Espot,agregado de Educación en Eslovaquia. Conversó con nuestros estudiantes, intercambió opiniones con nuestros profesores y apreció las instalaciones de nuestro instituto. Desde la sección bilingüe, los "parovcans" compartieron con ella su interés y amor por España y su cultura, algo que la embajadora recibió con alegría además de sentirse muy sorprendida por el alto nivel de español y de conocimiento sobre su país por parte del alumnado de nuestra escuela. Nos alegramos mucho por las dos partes de poder construir puentes más fuertes entre España y Eslovaquia. Agradecemos la visita de la embajadora y esperamos poder verla pronto en futuros eventos en nuestro instituto.

Návšteva družobnej školy v Španielsku

druzba spjV dňoch 27. septembra - 4. októbra 2022 sa žiaci z tried III.D a IV.D zúčastnili výmenného pobytu so strednou školou IES ITACA v Tomares. Zúčastnení žiaci bilingválnej sekcie si tak mohli vyskúšať španielsky spôsob života, tradičné jedlá a dozvedieť sa niečo zo španielskej histórie. Počas celého týždňa okrem iného mali možnosť spoznať historickú i modernú časť Sevilly a v neposlednom rade si preverili aj úroveň znalosti španielskeho jazyka. Navštívili aj Cádiz, kde pobudli na pláži. Spoznali nových priateľov, ktorých v týchto dňoch privítali vo svojich rodinách a ukážu im krásy Slovenska.

Pozrite si niekoľko fotografí

Online zážitky I.D

online1dV rámci online vyučovania lektorka Alba Pomares a Mgr. Barbora Vašková pripravili pre I.D niečo na spestrenie :)

XI Festival de Teatro de las Secciones bilingües

V dňoch 13. a 14. februára 2020 sa uskutočnil už 11. festival divadiel španielskych sekcií zo Slovenska. Konal sa v Novom Meste nad Váhom, v kultúrnom dome. Počas týchto dvoch dní sa predstavili zo svojimi predstaveniami žiaci zo všetkých bilingválnych sekcií zo Slovenska. Mali sme možnosť vidieť predstavenia každého druhu, cez drámu, komédiu až po muzikál. Okrem toho sa taktiež zapojili žiaci z gymnázia v Novom Meste, ktorý si pripravili krátke scénky na uvedenie každého jedného predstavenia. Predstavenie našej školy sa volalo „Fusilemos la noche“ a bola to vojnová dráma, ktorá nás zaviedla do príbehu siedmych vojačiek usilujúcich sa prežiť, približujúc nám ich pohľad na svet, dôvody, prečo vstúpili do vojska a taktiež ich ideály a morálne princípy.

El 13. y 14. de febrero se realizó el 11. festival de teatro de las secciones bilingues de Eslovaquia. Se organizó en Nové Mesto nad Váhom, en un centro cultural. Durante estos dos días se presentaron con sus obras los alumnos de cada una de las secciones bilingues de Eslovaquia. Tuvimos la oportunidad de ver obras de todo tipo, desde drama o comedia hasta un musical. A parte de eso, participaron también los alumnos del instituto de Nové Mesto los cuales prepararon unas escenas cortas para introducir cada una de las obras. La obra de nuestro instituto se llamaba „Fusilemos la noche“ y era una drama de guerra que nos llevó a la historia de siete soldados que intentaban sobrevivir y a la vez nos acercaba su mirada al mundo, las razones por las que decidieron tomar parte en el ejército y también sus ideales y principios morales.

festival de teatro01festival de teatro01

Strana 1 z 5