Úspechy

Matematický B-deň 2016

mat b dayDňa 17. marca 2017 sa na UKF v Nitre konalo slovenské kolo medzinárodnej súťaže Matematický B-deň 2016. Tím v zložení Neli Streshkova (IV.C), Matúš Adamčík (VII.OG), Tomáš Švihorík (VII.OG) a Jakub Poljovka (III.B), ktorý reprezentoval našu školu, získal pekné 9. miesto! Srdečne blahoželáme!

Pytagoriáda - obvodné kolo

Dňa 15. marca 2017 sa v Nitre konalo obvodné kolo Pytagoriády. Naši žiaci boli opäť veľmi úspešní!
Kategória P7
Filip Horváth (II.OG) - 2. miesto
Kategória P8
Tuan Nguyen Minh (III.OG) - 2. miesto
Srdečne blahoželáme!

Matematická olympiáda - krajské kolo (kat. A)

Blahoželáme Jakubovi Poljovkovi z III.B, ktorý ako jeden z 34 úspešných riešiteľov všetkých krajských kôl matematickej olympiády postúpil do celoštátneho kola!

Pytagoriáda - školské kolo

Dňa 8. decembra 2016 prebehli na školách školské kolá PYTAGORIÁDY v kategóriách P6, P7, P8. Mnohí žiaci využili svoje vedomosti a aj šťastie chytili za správny koniec. Svedčia o tom počty úspešných riešiteľov:
Príma: 20
Sekunda: 17
Tercia: 4
Gratulujeme!

Junior Náboj

NABOJ JUNIORKoncom novembra sa na našej škole pre región Nitra uskutočnila celoslovenská matematicko-fyzikálna súťaž 4-členných tímov žiakov JUNIOR NÁBOJ v kategórii tercia a kvarta. Nás reprezentovali po dve družstvá z kvarty a tercie, a do bojov sme nasadili aj tri mladšie družstvá, dve zo sekundy a jedno z prímy.
Družstvo tercie (Tomáš Války, Nina Ábelová, Tuan Minh Nguyen, Ivan Jindra) obsadilo 1. miesto, a družstvo sekundy (Matúš Tóth, Jakub Konc, Filip Horváth, Martin Požgaj) vybojovalo pre nás 3. miesto.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

Strana 7 z 8