Úspechy

Matematická olympiáda - vyhodnotenie krajského kola

Kategória A
Peter Trubáčik (IV.B) - 4. miesto
- postupuje do celoštátneho kola MO kat. A

Michaela Marčeková (V.OG) - 5. miesto

Kategória B

Michaela Marčeková (V.OG) - 6. miesto
Matúš Adamčík (VI.OG) - 9. miesto

Ďalší úspešní riešitelia:
Jakub Poljovka (II.B)
Tomáš Švihorík (VI.OG)
Martina Šuchová (II.C)

Kategória C
Michaela Marčeková (V.OG) - 1. miesto
Matúš Zubčák (V.OG) - 3.-5. miesto
Matej Hrmo (V.OG) - 6.-9. miesto
Ema Barusová (I.B) - 10. miesto

Ďalší úspešní riešitelia:
Tereza Tódová (V.OG)
Eva Cintulová (I.B)
Tomáš Královič (V.OG)

Kategória Z9
Tatiana Matejková (IV.OG) - 4.-8. miesto

Srdečne blahoželáme!

Pytagoriáda - vyhodnotenie obvodného kola

Kategória P6
Matej Bystrický (I.OG) - 1. miesto
Jakub Konc (I.OG) - 2. miesto


Kategória P7
Ivan Jindra (II.OG) - 1. miesto

Srdečne blahoželáme!

Strana 8 z 8