DOUČOVANIE NA PRIJÍMAČKY

Milí rodičia,
ktorých deti chodia na doučovanie na prijímacie skúšky na našom gymnáziu,
kontaktujte prosím našich učiteľov cez školské e-maily (sluciakova@gpnr.sk, hozlar@gpnr.sk, biro@gpnr.sk, nagy@gpnr.sk),
aby sa s Vami vedeli dohodnúť na ďalšom postupe.
Ďakujeme!

OZNAMY V SÚVISLOSTI S PRERUŠENÍM VYUČOVANIA

Na základe tlačového vyhlásenia ministra školstva je vyučovanie na našom gymnáziu prerušené do odvolania.

Písomné maturity - IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, VIII.OG

Na školský rok 2019/2020 sú zrušené.

Písomné maturity španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Na základe oznamu hlavného radcu pre vzdelávanie na španielskej agregaduríi v Bratislave, ktorým je López Pérez Rubén, pre školský rok 2019/2020 písomné maturitné skúšky zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry sú zrušené.

Štátne jazykové skúšky a titul bachiller španielskej sekcie Ramón y Cajala V.D

Udeľovanie titulov bachiller a jazykové skúšky sa bude realizovať, ale agregaduría ešte spresní a naplánuje postup.

Testovanie 9 - IV.OG

Testovanie 9 pre triedu 8-ročného matematického štúdia IV.OG je zrušené.

Talentové prijímačky do španielskej bilingválnej sekcie

Termín
prijímacích talentových skúšok do bilingválnej španielskej sekcie Ramón y Cajala, ktorý bol pôvodne určený na 25.3., bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania.

Prijímačky do tried 4-ročného a 8-ročného štúdia

Termín prijímacích talentových skúšok do 8-ročného a 4-ročného štúdia, ktorý bol pôvodne určený na 11. a 14.máj 2020 , bude zmenený, prebehne v termíne do 30. júna a bude adeptom zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú odošleme najneskor 5 dní pred termínom ich konania. Podávanie prihlášok je možné do 15.mája, prihlášky sa podávajú prostredníctvom kmeňovej základnej školy, ktorá poskytne aj potrebné informácie ohľadom prihlášok. Kritériá prijímacích skúšok kvôli zrušeniu T9 budú upravené a budeme o tom rodičov informovať.


Rodičovské združenie

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a zmeny v harmonograme školského roka plánované RZ dňa 31.3. nebude a bude určený neskorší termín po tom, ako žiaci opäť nastúpia do školy.

Triedni učitelia, výchovný poradca , školský psychológ a vedenie školy

V prípade potreby môžu na e-mailových adresách / cez EDUpage rodičia aj žiaci kontaktovať aj triednych učiteľov, výchovného poradcu Mgr. Mozolu elektronickou cestou využiť aj služby školského psychológa Mgr. Rothbauera.

Taktiež môžete kontaktovať zástupcov RŠ (Mgr. Šulgan, Mgr. Borčinová, RNDr. Chovanová) a riaditeľa školy.

Domáce štúdium žiakov, otázky ukončenia roka a klasifikácie

V období predĺženého obdobia prerušenia vyučovania budú našim žiakom naďalej učiteľmi odosielané pokyny k štúdiu jednotlivých kapitol, k vypracovaniu cvičení, resp. materiály, prezentácie a pod. Učitelia budú so žiakmi naďalej komunikovať elektronicky, hlavne prostredníctvom EDUpage. Množstvo učiteľov pracuje a vyučuje online. Intenzita a forma je ponechaná na učiteľov a ich spätnú väzbu so žiakmi. Budeme radi, ak žiaci využijú túto možnosť a budú sa venovať štúdiu a aj konzultáciám s učiteľmi.

Pokiaľ ide o spôsob klasifikácie, hodnotenia a ukončovania roka, vzhľadom na to, že dlhodobé domáce vyučovanie je mimoriadne špecifické, riaditeľ školy počká na usmernenie ministra školstva, ktoré určí, čo bude nariadené štátom a čo bude v kompetencii riaditeľa školy a následne po komunikácii s poradným zborom RŠ a so zástupcami RŠ vydá nariadenie, ktoré bude záväzné pre všetkých vyučujúcich aj žiakov, a ktorým sa bude vyučovací proces riadiť do konca školského roka 2019/2020.

Dôležité je pokračovať v dobre rozbehnutom procese, ktorý naši učitelia úspešne rozbehli a žiaci naň dobre reagujú.

Maturanti, prihlášky na VŠ a dôležitá agenda

V prípade nutnosti a neodkladných vecí môžu žiaci alebo rodičia kontaktovať denne počas pracovného týždňa riaditeľa školy formou e-mailu na adrese riaditel@gpnr.sk.

Stránkové hodiny – pondelok 30. 3. 2020

V pondelok 30. marca 2020 budú stránkové hodiny pre rodičov, žiakov a pedagógov v čase od 8:00 do 11:00.

O všetkých zmenách Vás budeme pravidelne informovať v systéme EDUPAGE a na webe školy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy

Pozvánka na benefičný koncert

pozvanka beneficny 2020 pozvanka beneficny 2020 Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na benefičný koncert,
ktorý bude prehliadkou šikovnosti, energie a talentu
Vašich detí a našich párovských žiakov!
Viac informácií získate po kliknutí na pozvánku

Z dôvodu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku Vám týmto oznamujeme, že Benefičný koncert sa ruší.
O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.
Za pochopenie ďakujeme.

S pozdravom, vedenie školy

Pre záujemcov o štúdium

plagat bilingva2020moznosto studia plagat noviny

Záujemcovia o štúdium a ich rodičia
získajú informácie o štúdiu v školskom roku 2020/2021
aj v aktualizovanej sekcii
Pre záujemcov o štúdium.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dvepercenta obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Novinky

 

Návšteva z Ministerstva zahraničných vecí

Dňa 13. júna 2016 medzi študentov tretieho ročníka zavítal pán Ivan Surkoš - náš bývalý absolvent, arabista, v súčasnosti šéf diplomatického protokolu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Donedávna pôsobil ako veľvyslanec v Jordánsku, Libanone a Sýrii. Našim študentom poskytol informácie o blížiacom sa predsedníctve SR v Európskej únii a dotkol sa aj problematiky Blízkeho východu.

Niekoľko fotografií z návštevy

 

Rozlúčka s Arči

V piatok 17. júna 2016 sme mali rozlúčku s našou vždy usmiatou Archannou Arči Smith, ktorá bola prínosom pre študentov a učiteľov našej školy a jednou z najsilnejších osobností Rotary klubu.

Arči, ďakujeme za krásny rok, ktorý sme spolu prežili :)

Reportáž z workshopov ZUŠ J. Rosinského

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre zorganizovala zaujímavé podujatie pre gymnazistov, ktorí počas maturitných skúšok nenavštevovali vyučovanie. Za pomoci miestnych lektorov si mohli vyskúšať na vlastnej koži všetky umelecké predmety, ktoré sa na tejto škole vyučujú.

Pozrite si reportáž TV Central o tom, ako sa do workshopov aktívne zapájali naši žiaci I. - IV.OG :)  

Olympiáda seniorov 2016

Pozrite si krátke video z Medzinárodnej športovej olympiády seniorov a Krajských športových hier JSD o "Putovný pohár predsedu NSK", ktorá sa konala 10. júna 2016 sa v športových priestoroch nášho gymnázia za prítomnosti JUDr. Jána Richtera - ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Doc. Ing. Milana Belicu PhD. - predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a Doc. Ing. Jozefa Dvonča CSc. - primátora mesta Nitry.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení


 

Týždeň modrého gombíka

V dňoch 17. - 19. mája 2016 sa žiaci III.C a III.B triedy zapojili ako dobrovoľníci do charitatívnej zbierky „Týždeň modrého gombíka“. Zbierku organizoval UNICEF – celosvetová organizácia, ktorej poslaním je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

Aj vďaka Vám, milí Párovčania, sa podarilo vyzbierať sumu 351,46 €, ktorá bude použitá na riešenie detskej podvýživy v Mauritánii.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

 

Cestujeme históriou

Dňa 21. apríla 2016 reprezentovali naše gymnázium žiaci Vivien Ballayová, Marijan Crnkovič a Patrik Miškov z II. OG na dejepisnej súťaži Cestujeme históriou. Tento rok bola témou Nitra a Veľká Morava, kde si náš tím vypracoval prezentáciu na netradičnú tému z dejín každodennosti. Na súťaži objasňovali dôležitosť obilných jám vo veľkomoravskom období so zameraním na Nitru.

Ďakujeme za reprezentáciu školy!

 

Dni hispánskej kultúry 2016

dni hispanskej kulturyNa štvrtok 14. apríla 2016 pripravila UKF Nitra v spolupráci s naším gymnáziom Dni hispánskej kultúry 2016. 
<-- Viac...

Prednáška historika a archeológa Mgr. Róberta Daňa

Prednáška archeológa Mgr. Róberta Daňa


Prednáška historika a archeológa Mgr. Róberta Daňa na tému Antropogenéza a hominizácia sa uskutočnila 4. apríla 2016 a bola zameraná na študentov prvého ročníka nášho gymnázia ako rozšírenie témy napríklad o niektoré najnovšie poznatky z oblasti genetiky, novej teórie a posledné archeologické nálezy, ktoré podávajú súčasnú mozaiku evolúcie človeka.

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

cehulova01 Dňa 22. marca 2016 bola Mgr. Anna Cehuľová ocenená ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom za reprezentáciu slovenského školstva v zahraničí. Patrí jej vďaka nášho gymnázia za dlhoročné rozvíjanie vzťahov s Gymnáziom Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku a s Gymnáziom
v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku.

cehulova02Viac fotografií z oceňovania pedagógov