Neprehliadnite!

Oznam o prevádzke školy od 26. októbra 2020

  • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 je od 26.10. úplne prerušené školské vyučovanie a všetci žiaci sa vzdelávajú dištančne.
  • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia okrem učiteľov online spolupracovať aj s ďalšími pracovníkmi: pedagogickí asistenti, sociálny pedagóg a školský psychológ.
  • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci využiť aj služby školského fondu učebníc a školskej knižnice (treba e-mailom kontaktovať pedagogické asistentky - otrasova (at) gpnr.sk, lovaszova (at) gpnr.sk, balalova (at) gpnr.sk)
  • V prípade potreby sa môžu zákonní zástupcovia/žiaci so študijnými záležitosťami obrátiť na zástupkyne a zástupcu riaditeľa školy e-mailom (borcinova (at) gpnr.sk, chovanova (at) gpnr.sk, sulgan(at) gpnr.sk) alebo prostredníctvom Edupage.
  • Jesenné prázdniny budú v dňoch 30.10., 2.11., 6.11., 9.11.
  • V čase jesenných prázdnin bude škola mimo prevádzky.
  • V období dištančného vzdelávania odporúčam verejnosti agendu a komunikáciu so školou riešiť e-mailom alebo telefonickou formou, do budovy školy je povolený vstup len na základe výnimky potvrdenej riaditeľom školy.
  • Úradné hodiny (okrem dní jesenných prázdnin) budú denne v čase 8:00 - 12:00
jesen2020online ostry850

S M E R N I C A
č. 5/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/21 zo dňa 23.10.2020 a na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Novinky

 

Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 22. februára 2019 žiaci III. a IV. OG navštívili divadelné predstavenie s názvom „NIČ“.
Divadelná adaptácia medzinárodne oceňovaného bestselleru dánskej autorky Janne Teller, s rovnomenným názvom Nič, ktorú v slovenskej premiére preložili, zdramatizovali a naštudovali študenti Súkromného konzervatória v Nitre pod vedením herca a režiséra Petra Oszlíka.
„Nič nemá zmysel, to som zistil už dávno. Takže nemá zmysel ani nič robiť. Na to som prišiel teraz.“
Je to príbeh dospievania. Príbeh o strate ilúzií a hodnôt, o hľadaní zmyslu vlastnej existencie. Príbeh o tom, aké krehké je detstvo. Aká krehká je hranica medzi priateľstvom a krutosťou. Príbeh o tom, ako človeku nezostane NIČ. Po zhliadnutí divadelnej adaptácie bola beseda s hercami, režisérom a psychológom p. Martinom Rothbauerom.
Ďakujeme mladým hercom za výnimočný a silný zážitok a za dôvod zamyslieť sa nad vlastnou existenciou a hodnotami života.

Poďakovanie

dakujeme fu ne

Návšteva knižnice

smrek01Dňa 30. januára 2019 sa žiaci III.D zúčastnili literárno-hudobného pásma pri príležitosti 120. výročia narodenia básnika Jána Smreka. Akciu pripravila Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Žiačky Marianna Lörinczová a Sabina Milatová zarecitovali básne spomínaného autora.

Ročníkové testy

rocnikovetesty2019

Oznam o vyzbieranej sume

unicef2018Dňa 12. decembra 2018 sa na našej škole konala Vianočná zbierka UNICEF.
Naším dobrovoľníčkam z III.B triedy sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 286,15 €, ktorú sme vložili na účet UNICEF. Výnos z tohtoročnej zbierky bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou.
Naším dobrovoľníkom a aj všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme
.

Súťaž s ISIC :-)

isic sutaz

Podporte svojím hlasom P-mat

TrnavaSaVzdelavaNezisková organizácia P-mat, ktorá dlhodobo pracuje na popularizácií prírodných vied a rozvíjaní nadaných žiakov, pripravuje nový projekt - vzdelávací festival, na ktorom sa široká verejnosť stretne s odborníkmi z mnohých oblastí a každý účastník si domov odnesie niečo, čo mu už nikto nevezme - novú vedomosť, skúsenosť, zážitok. Pre prvý ročník festivalu si vybrali mesto Trnava, ale veria, že sa im ho časom podarí rozšíriť aj do ďalších miest.
V organizácii P-mat aktívne pôsobia súčasní aj bývalí študenti párovského gymnázia (Maťo Hrmo, Miška Marčeková, Hanka Kluvancová, Svetlanka Rampašeková, Kubo Poljovka,...) a Katka Marčeková, bývalá študentka našej školy, je jedným z hlavných organizátorov festivalu.
Tento projekt je súčasťou grantovej výzvy nadácie VÚB. Formou verejného hlasovania sa rozhoduje o tom, ktorý z vybraných projektov získa 10 000€.
Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o podporu v hlasovaní - nezaberie Vám to ani 30 sekúnd a nám to veľmi pomôže. Ďakujeme!

Plasty – hrozba či pomoc?

plasty primaDňa 8. novembra 2018 sme sa my – žiaci I.OG, zúčastnili na veľmi zaujímavom podujatí s mimoriadne aktuálnou témou: Plasty – hrozba či pomoc?, ktoré organizovala Katedra zoológie a antropológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie pozostávalo z prednášky, v rámci ktorej sme sa oboznámili s pojmom plast, jeho výskytom a škodlivými účinkami pre ľudskú spoločnosť i celý svet. V druhej časti podujatia sme v skupinách navštívili priestory vysokoškolských laboratórií, kde nám sprevádzajúci organizátori opísali prácu v laboratóriu a priblížili priebeh odborného výskumu, ktorý sa v takýchto laboratóriách realizuje. V závere sme sa dozvedeli, že sme síce ešte malí, ale práve my sme generácia, ktorá má v rukách osud našej planéty a môže sa spolupodieľať na záchrane sveta pred nebezpečnou „vládou plastov“.  

Štipendijný program Future Leaders Exchange Program

Milí študenti,

radi by sme Vám dali do pozornosti otvorenie štipendijneho programu Future Leaders Exchange Program (FLEX) amerického Ministerstva zahraničných vecí, ktorý je určený pre študentov prvého a druhého ročníka stredných škôl. FLEX je ročný štipendijný program pre stredoškolákov z 20 európskych a ázijských krajín, plne financovaný americkou vládou. Štipendium dáva študentom možnosťstráviť rok v americkej hosťovskej rodine a študovať na strednej škole. Vybraní študenti vycestujú do USA v školskom roku 2019/2020.

Pokiaľ ste ambiciózni, máte od 14 do 17 rokov, študujete v prvom alebo druhom ročníku strednej školy (kvinta a sexta 8rG) a ste schopní komunikovať v angličtine, budeme radi ak sa pozriete nasledovnú ponuku a následne sa prihlásite u p. Peťovskej. Prihlášky sú otvorené do 31. októbra 2018.

Školská záhrada

zahradaV uplynulých dňoch záhrada pred školou ožila, dostala nový dizajn a život. Vďaka šikovným a pracovitým žiakom matematickej V.OG sa nám záhrada menila pred očami a teraz majú byť na čo hrdí. Počas niekoľkých dní sme mohli vidieť ich zohratosť medzi sebou a ich výborný vzťah s triednou pani profesorkou Dankou Palušovou, ktorá je dušou celého projektu :-)
Ďakujeme kvintánom a ich triednej!

Road Show - Moja story, tvoja story

roadshow2018Dňa 19. septembra 2018 v rámci projektu "Road Show - Moja story, tvoja story" navštívili našu školu ambasádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka. Predstavili našim študentom svoje vlastné silné príbehy o tom, ako sa nenechali dobiť predsudkami a ako bojovali s prekážkami. Porozprávali o živote, ako to v ňom naozaj chodí a aké dôležité je ísť si za svojím cieľom. V tomto jedinečnom formáte boli do diskusie vtiahnutí aj samotní študenti a otvorene sa pýtali na témy, ktoré ich zaujímali a sú pre nich aktuálne. Ďakujeme za návštevu!
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Stredoškolská odborná činnosť

soc

Robo Papp u nás

robopappV rámci týždňa Úvod do štúdia pre prvákov pre našich 196 prvákov vystúpil v aule školy spevák Robo Papp. V rámci svojho vystúpenia okrem piesní, ktoré študenti ocenili potleskom, sa im vo viacerých vstupoch prihovoril a porozprával o škodlivom kyberšikanovaní v školskom prostredí a medzi mladými ľuďmi. Stretnutie so spevákom bolo poučné aj zaujímavé.