Dôležitý oznam!

V dňoch od 11. do 24. januára 2021 bude vzhľadom na epidemiologické opatrenia
budova gymnázia mimo prevádzky.
Úradné hodiny na študijnom oddelení budú v dňoch:
utorok 12.1.2021 8:00 - 12:00
utorok 19.1.2021 8:00 - 12:00
Úradné hodiny sú určené prednostne pre maturantov na potvrdenie prihlášok.
Komunikácia bude prebiehať iba cez podateľňu (vrátnica)
a podmienkou vstupu do budovy je preukázanie sa negatívnym testom.

V prípade potreby nás, prosím, kontaktujte e-mailom.
Ďakujeme. 

Neprehliadnite!

Oznam o prevádzke školy od 26. októbra 2020

  • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 je od 26.10. úplne prerušené školské vyučovanie a všetci žiaci sa vzdelávajú dištančne.
  • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia okrem učiteľov online spolupracovať aj s ďalšími pracovníkmi: pedagogickí asistenti, sociálny pedagóg a školský psychológ.
  • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci využiť aj služby školského fondu učebníc a školskej knižnice (treba e-mailom kontaktovať pedagogické asistentky - otrasova (at) gpnr.sk, lovaszova (at) gpnr.sk, balalova (at) gpnr.sk)
  • V prípade potreby sa môžu zákonní zástupcovia/žiaci so študijnými záležitosťami obrátiť na zástupkyne a zástupcu riaditeľa školy e-mailom (borcinova (at) gpnr.sk, chovanova (at) gpnr.sk, sulgan(at) gpnr.sk) alebo prostredníctvom Edupage.
  • V období dištančného vzdelávania odporúčam verejnosti agendu a komunikáciu so školou riešiť e-mailom alebo telefonickou formou, do budovy školy je povolený vstup len na základe výnimky potvrdenej riaditeľom školy.
jesen2020online ostry850

S M E R N I C A
č. 5/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/21 zo dňa 23.10.2020 a na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Novinky

 

Práce našich žiakov z I.B – Ekosystémy

Už niekoľko dní až týždňov sa žiaci z našej školy učia dištančne. Keďže cestovanie je obmedzené, svoj voľný čas trávia hlavne v našej krásnej prírode. Je to relax pre duše nás všetkých. Ale čas a počasie nám vždy nedovolia užiť si tento relax. A tak prišiel nápad. Čo tak mať kúsok prírody doma? Žiaci z I.B dostali z biológie úlohu vytvoriť ľubovoľný ekosystém v zmenšenej podobe. Pozrite si zaujímavé práce malých ekosystémov lesa a záhrady, ktoré vytvorili žiačky Karin Pogranová, Viktória Rísová a Barbora Skalková. Stačilo im zapojiť trochu kreativity a materiál si nazbierali pri svojich prechádzkach prírodou (šišky, konáriky, kôra zo stromov, ulity, listy, ...). Možno tieto práce budú dobrou inšpiráciou aj pre vašu vlastnú tvorbu.

(Poznámka: huby na obrázkoch sú zo záhrad, nie z lesa, lebo v lese podhubie chránime)

ekosystemy

Adoptívne triedy 2020/2021

VII.OG si adoptovala I.OG

Vivien Ballayová

Natália Matúšková

Adam Polyák

Renee Polónyiová

Šimon Černák

 

V.D si adoptovala II.D

Tobiáš Ondruš

Karin Köröšová

Ester Košťálová

Katarína Čimborová

 

 

IV.D si adoptovala I.D

Šimon Bilec

Matúš Puk

Matej Minár

Paula Klubertová

Jana Mičevová