Neprehliadnite!

S M E R N I C A
č. 3/2021
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 1.9.2021

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál pre všetky druhy škôl (zo 17.8.2021), ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra. Zároveň sa ňou riadia rodičia žiakov.

Novinky

 

Terciáni v párovskej záhrade

zahradaPočas jedného slnečného júnového piatku sa naši šikovní žiaci z III.OG vybrali pod vedením p. uč. Palušovej a ich triedneho p. uč. Dömöša do našej párovskej záhrady, aby ju po dlhšom čase zveľadili. Či sa im to naozaj aj podarilo, sa môžete presvedčiť sami návštevou našej záhrady. Zopár záberov z ich usilovnej práce si môžete pozrieť priamo pod týmto článkom. Dúfame, že chuť a zanietenosť do ručných prác pri zveľaďovaní nielen našej párovskej záhrady, ale aj iných častí nášho gymnázia, terciánom ostane až do oktávy! Veď ako sa hovorí: Práca šľachtí!

Vyučovanie japončiny

V tomto školskom roku sme ako prvé gymnázium na Slovensku začali vyučovanie japončiny ako voliteľného a povinne voliteľného predmetu. Japončinu vyučuje Mgr. František Paulovič, PhD. z Katedry východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý so žiakmi usilovne pracuje. Pán Paulovič je aj známy prekladateľ z japončiny. Rozhovor s ním (okrem iného aj o pilotnom vyučovaní japončiny na našom gymnáziu) si môžete prečítať na uvedenom linku: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2021/

Zrekonštruované učebne

V uplynulých týždňoch bola zrekonštruovaná posledná poschodová učebňa č. 327. Veríme, že sa v nej budete dobre cítiť a Albert Einstein a Nikola Tesla vám budú inšpiráciou pre zanietené štúdium fyziky.
Poschodová učebňa č. 231 bola zrekonštruovaná ešte začiatkom septembra 2020, ale ako modrú chemickú triedu si ju ešte študenti nestihli veľmi užiť.
V septembri vznikla aj nová učebňa angličtiny - väčšina žiakov a učiteľov ju ešte nevidela...
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

webfyz m webche m webanj m

Práce našich žiakov z I.B – Ekosystémy

Už niekoľko dní až týždňov sa žiaci z našej školy učia dištančne. Keďže cestovanie je obmedzené, svoj voľný čas trávia hlavne v našej krásnej prírode. Je to relax pre duše nás všetkých. Ale čas a počasie nám vždy nedovolia užiť si tento relax. A tak prišiel nápad. Čo tak mať kúsok prírody doma? Žiaci z I.B dostali z biológie úlohu vytvoriť ľubovoľný ekosystém v zmenšenej podobe. Pozrite si zaujímavé práce malých ekosystémov lesa a záhrady, ktoré vytvorili žiačky Karin Pogranová, Viktória Rísová a Barbora Skalková. Stačilo im zapojiť trochu kreativity a materiál si nazbierali pri svojich prechádzkach prírodou (šišky, konáriky, kôra zo stromov, ulity, listy, ...). Možno tieto práce budú dobrou inšpiráciou aj pre vašu vlastnú tvorbu.

(Poznámka: huby na obrázkoch sú zo záhrad, nie z lesa, lebo v lese podhubie chránime)

ekosystemy

Adoptívne triedy 2020/2021

VII.OG si adoptovala I.OG

Vivien Ballayová

Natália Matúšková

Adam Polyák

Renee Polónyiová

Šimon Černák

 

V.D si adoptovala II.D

Tobiáš Ondruš

Karin Köröšová

Ester Košťálová

Katarína Čimborová

 

 

IV.D si adoptovala I.D

Šimon Bilec

Matúš Puk

Matej Minár

Paula Klubertová

Jana Mičevová