Neprehliadnite!

Oranžová fáza na našej škole

Vážení rodičia, milí žiaci,
naša škola prešla naspäť do oranžovej fázy, no napriek tomu zostávajú v platnosti zavedené opatrenia:
a) ranný filter s meraním teploty všetkým žiakom aj zamestnancom gymnázia,
b) zákaz vstupu osôb do budovy školy (okrem žiakov a zamestnancov),
c) vydávanie obedov podľa harmonogramu pre jednotlivé triedy.

Telesná výchova bude prebiehať výhradne vonku. 

Je potrebné naďalej veľmi zodpovedne dodržiavať zásadu R-O-R a počas prestávok (počas sťahovania) od seba udržiavať vzájomný odstup. 

Škola bude denne dvakrát dezinfikovaná , o 11-tej budú čistené frekventované povrchy.

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy


S M E R N I C A
č. 4/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania po znovuotvorení školy od 1.9.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania na stredných školách pre školský rok 2020/2021 zo dňa 18.8.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

dvepercenta obrVážení rodičia,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našom gymnáziu darovaním 2% z dane, a tým podporiť školu, do ktorej chodí Vaše dieťa. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov. Stačí len uložiť a vyplniť tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a poslať ich na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo po Vašom dieťati do školy.

Za prejavenú podporu vopred ďakujeme!
Tlačivá na stiahnutie - editovateľné PDF - súbor je potrebné ULOŽIŤ a potom EDITOVAŤ
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Postup pri vyplňovaní tlačív

Podrobnejší postup pri vyplňovaní tlačív - rozhodni.sk


Novinky

 

Adoptívne triedy 2020/2021

VII.OG si adoptovala I.OG

Vivien Ballayová

Natália Matúšková

Adam Polyák

Renee Polónyiová

Šimon Černák

 

V.D si adoptovala II.D

Tobiáš Ondruš

Karin Köröšová

Ester Košťálová

Katarína Čimborová

 

 

IV.D si adoptovala I.D

Šimon Bilec

Matúš Puk

Matej Minár

Paula Klubertová

Jana Mičevová