Neprehliadnite!

S M E R N I C A
č. 3/2021
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 1.9.2021

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál pre všetky druhy škôl (zo 17.8.2021), ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra. Zároveň sa ňou riadia rodičia žiakov.

Novinky

 

Svetový deň úsmevu

V piatok 1. októbra 2021 sa náš deň niesol v znamení úsmevov a dobrej nálady, aj napriek rúškam. Pripomenuli sme si totiž svetový deň úsmevu - spríjemnenili sme si ho pozitívnymi a vtipnými odkazmi na nástenke, a taktiež rozdávaním úsmevov a pozitívnych slov navzájom :-)

Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii