Neprehliadnite!

joinourschoolMilí rodičia a uchádzači,
prijímanie nových žiakov pre nasledujúci školský rok prebehne na základe týchto kritérií:

Kritériá pre prijímanie žiakov do tried 4-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do triedy 8-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do bilingválnej triedy
Viac informácií je zverejnených v časti Pre budúcich študentov - Kritériá a výsledky prijímacieho konania

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našom gymnáziu a držíme Vám palce,
aby sme Vás v septembri privítali už ako Párovčanov :-)

Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

graduation4bV dňoch 7. až 9. júna 2022 sa v aule školy uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení triednymi učiteľmi študentom IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, V. D a VIII.OG triedy za prítomnosti ich rodičov. Na začiatku slávnosti boli ocenení viacerí študenti za prospech 1,0 počas celého štúdia, za výborný prospech a iniciatívnu prácu a za reprezentáciu školy v súťažiach. Na záver patrilo pódium našim školským kapelám. Na našich maturantov sme veľmi hrdí a  prajeme im pekné leto a úspešný štart na vysnívaných univerzitách a vysokých školách!

Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii, ktorých autorkou je Hana Spišiaková z II.B. Fotografie budú pribúdať :-)

Ústne maturitné skúšky

msV dňoch 23. – 27. mája 2022 sa po dvoch rokoch konali ústne maturitné skúšky. Naši maturanti skvelo obhájili svoje vedomosti za zeleným maturitným stolom. Na týchto záberoch je zachytená jedinečná atmosféra skúšky dospelosti tohtoročných maturantov.

Rozkóduješ ma?

V dňoch 29. apríla - 6. mája 2022 sa pri príležitosti Svetového dňa kníh uskutočnila súťaž s názvom Rozkóduješ ma?. Žiaci mali týždeň na to, aby rozšifrovali 18 názvov kníh rozmiestnených na chodbách školy. Do sútaže sa zapojili aj dve pani profesorky a to pani profesorka Peťovská a pani profesorka Babošová. Ďakujeme Vám, že ste si popri všetkých Vašich povinnostiach našli čas a zapojili sa.

rozkodujesmaZo všetkých správnych odpovedí boli vyžrebovaní nasledujúci výhercovia:
Poukážka do Panta Rhei
Petra Blahová 1.C
Anna Ostertágová 2.A
Lea Súdorová 3.C
 
Sladká odmena
Júlia Šprlová 3.D
Karolína R. Šumerajová 3.D
Miroslava Zúdorová 3.C
Robert Jando 3.C
Matúš Kmeťo 2.A
Minh Hang Nguyen 2.A
Stanislava Valachová 1.C
Vanesa Butkajová 1.C
Emma Floreková 1.C
Martin Požgaj VII.OG
Hana Zahradníčková VII.OG
Rebeka Belicová VII.OG
Nina Blödyová III.OG 
Daniela Tóthová III.OG
Tunahan Selmani III.OG 
Tamara Morvayová I.OG

Všetkým výhercom gratulujeme. Ďakujeme všetkým zúčastneným, či ste už rozlúštili všetky knihy alebo nie. Dúfame, že ste sa zabavili :)

Nitrianska hudobná jar

nhj2022V dňoch 4. – 5. apríla 2022 sa uskutočnil festival Nitrianska hudobná jar. Akciu organizovali ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a riaditeľstvo Synagógy v Nitre. Z našej školy sa akcie zúčastnili Filip Balko z VIII.OG, Adrián Janeba z I.B a Dorina Varga z I.A
Pozrite si aj krátke video

Karneval vo francúzskom meste Albi

fotoV dňoch 26. a 27. februára 2022 sa vo Francúzskom meste Albi uskutočnil karneval v podobe sprievodu v uliciach mesta. Zúčastnili sa ho orchestre z rôznych kútov sveta. Dychový orchester Nitra doprevádzal mažoretky z Prešova. Hrali predovšetkým pochodové skladby. Akcie sa zúčastnili žiaci: Dorina Varga z I.A, Ľudka Neviďanská zo VII.OG, Hanka Hvozdíková z II.D a Pablo de Miguel z I.B.

Kvapka krvi pre Ukrajinu

kvapka pre ukrajinu

Pozvánka na otvorenú hodinu latinčiny pre medikov

Milé študentky, milí študenti,

pozývam Vás na otvorenú hodinu LATINSKÉHO JAZYKA PRE MEDIKOV, ktorá sa bude konať 9. marca 2022, v čase 6. a 7. vyučovacej hodiny, v miestnosti, ktorej číslo bude upresnené podľa počtu záujemcov (prihlásiť sa môžete prostredníctvom edupage).

Máte záujem v budúcnosti študovať medicínu alebo prírodné vedy? Práve pre Vás je určený tento seminár. Latinčina pre budúcich medikov je nematuritný predmet, ktorého štúdium nevyžaduje predchádzajúce znalosti tohto jazyka. Znalosť základov latinčiny a gréčtiny používaných v medicíne a v prírodných vedách všeobecne, predstavuje pre budúcich lekárov, farmaceutov a absolventov prírodných vied „conditio sine qua non“ (nevyhnutnú podmienku). Otvorená hodina sa koná pod záštitou predmetovej komisie cudzích jazykov, pod ktorú tento predmet spadá.

Teším sa na Vás!

PhDr. Katarína Rácová, PhD.

NOVÉ VIDEÁ VO VIDEOGALÉRII

videa YT

Stužková VIII.OG

oktava01Dňa 17. februára 2022 prebehlo v aule školy slávnostné odovzdávanie stužiek maturitnej triede VIII.OG. Stužky našim maturantom odovzdávala pani profesorka Danka Palušová, ktorá je ich triednou profesorkou celých 8 rokov :-) Naša oktáva si po slávnostnom odovzdávaní stužiek pripravila aj perfektné hudobné vystúpenie.
Viac fotografií vo fotogalérii (ďakujeme fotografovi Adamovi Dzurillovi zo VI.OG)

Stužková IV.B

4bmalyDňa 16. februára 2022 prebehlo v aule školy slávnostné odovzdávanie stužiek maturitnej triede IV.B. Stužky našim maturantom odovzdával triedny pán profesor Karol Guldan. Béčkarom prajeme veľa úspechov pri maturitách :-)
Viac fotografií vo fotogalérii (ďakujeme fotografke Rebeke Csandovej)

Stužková IV.A

4aDňa 15. februára 2022 prebehlo v aule školy slávnostné odovzdávanie stužiek maturitnej triede IV.A. Stužky našim maturantom odovzdávala triedna pani profesorka Janka Trepáčová. Študentkám a študentom (nielen) zo IV.A prajeme veľa úspechov a výborné zvládnutie maturitných skúšok!
Viac fotografií vo fotogalérii (ďakujeme fotografovi Tobiášovi Frajkovi zo IV.D)

Stužková V.D

5dmalyDňa 11. februára 2022 v aule školy prebehlo slávnostné odovzdanie stužiek španielsko-slovenskej bilingválnej triede V.D. Stužky našim maturantom odovzdávala triedna pani profesorka Zuzana Bakalová. V krátkom videu piatakov pozdravila aj bývalá profesorka španielskej literatúry María Teresa.
Viac fotografií vo fotogalérii (pripravila Hana Spišiaková z II.B)

Stužková IV.D

5dmalyDňa 10. februára 2022 v aule školy prebehlo slávnostné odovzdanie stužiek triede IV.D. Stužky našim maturantom odovzdával triedny pán profesor Tomáš Bozó. Slávnosti sa zúčastnila aj pani profesorka Michaela Kocáková, ktorá bola triednou učiteľkou v 1. a 2. ročníku. IV.D je prvá trieda so študjiným programom s rozšíreným vyučovaním angličtiny a matematiky.
Viac fotografií vo fotogalérii (pripravila Hana Spišiaková z II.B)

Stužková IV.C

4cmalyDňa 9. februára 2022 v aule školy prebehlo slávnostné odovzdávanie stužiek triede IV.C. Stužky našim maturantom odovzdávala triedna p. profesorka Barbora Matušicová. Stužka bola pripravená aj pre nášho spolužiaka Alexa Fleischhackera, ktorý pred dvomi rokmi tragicky zahynul.
Viac fotografií vo fotogalérii

Ab ovo usque ad mala – Od vajca až po jablko

latAb ovo usque ad mala Od vajca až po jablko, alebo od začiatku do konca. V obdobnom duchu sa niesli hostiny v Starovekom Ríme. V rovnakom duchu prebiehala aj hodina latinského jazyka dňa 25.11.2021 za účasti pána riaditeľa Chudíka a pani profesorky Šintálovej, predsedkyne predmetovej komisie cudzích jazykov, pod ktorú spadá aj jazyk latinský.

Študenti navštevujúci tento výberový predmet sa oboznámili s reáliami stravovania v období Starovekého Ríma, mali možnosť vidieť prezentáciu venujúcu sa téme stravovania v priebehu dňa, či už u pospolitého ľudu alebo u bohatších vrstiev obyvateľstva. Popritom spoznali latinské termíny označujúce jednotlivé chody stravovania, naučili sa slovíčka pomenúvajúce zeleninu a ovocie, ktoré Rimania konzumovali v hojnom množstve.

Vďaka istým znalostiam gramatiky demonštrovali študenti hosťom isté gramatické javy týkajúce sa deklinácie substantív a v súvislosti s činnosťami, ktoré súvisia s varením a prípravou jedla ukázali aj svoje znalosti z konjugácie slovies v ich základných časoch. Za pomoci slovníka a vďaka svojim vedomostiam prekladali článok venujúci sa danej téme zo súčasného časopisu latinského jazyka, ktorý vychádza v talianskom vydavateľstve a pomáha nám robiť predmet príťažlivým, keďže sa nevyhýba ani dnešným aktuálnym témam ekológie a podobne. Výstupom z hodiny je ukážka našej práce v podobe nástenky, ktorá sa nachádza vo vestibule školy.

A akoby to bolo, keby sme nešli od začiatku až do konca. Študenti si v závere ako odmenu za aktívnu prácu odniesli čokoládové vajíčko a jabĺčko. Bol to taký malý darček pre študentov – nadšencov latiny od ich latinárky ešte pri príležitosti ich sviatku – Medzinárodného dňa študentstva.

Stravovanie v starovekom Ríme - prezentácia

                           Vyučujúca latinského jazyka PhDr. Katarína Rácová, PhD.