Novinky

 

Zbierka "Modrý gombík"

modrygombikDňa 18. mája 2023  sa na našej škole a v jej blízkom okolí konala zbierka „Modrý gombík“ organizovaná celosvetovou organizáciou UNICEF. Našim dobrovoľníkom z V.OG sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 400,74 €, ktorú sme vložili na účet UNICEF a následne bude použitá na zlepšenie duševného zdravia deťom žijúcich v humanitárnych krízach, ale aj deťom na Slovensku. Našim dobrovoľníkom a aj všetkým, ktorí prispeli veľmi pekne ďakujeme!

Kurz prvej pomoci pre účastníkov DofE

prvapomocDňa 10. mája 2023 sa v aule školy spojili účastníci programu DofE a naši mladí záchranári. Stretnutie sa nieslo v znamení vrcholiacich príprav na expedíciu. Pod vedením Mateja Bystrického "dofáci" stavali stan, učili sa založiť oheň, s p. profesorom Hudecom riešili rôzne situácie, ktoré by ich nepripravených mohli v teréne prekvapiť, zaskočiť. Zdravotná príprava a techniky správneho a účinného poskytnutia prvej pomoci v prípade potreby boli v réžii záchranárov. Zvládli to výborne, na vysokej úrovni. Ďakujeme! A hoci dúfame, že nič z videného a počutého "dofáci" nebudú potrebovať, ale predsa, keby náhodou, určite si vďaka získaným vedomostiam i zručnostiam poradia. Očakávaná expedícia je pred dverami, už len popriať všetkým veľa šťastia, zrelých rozhodnutí, odvahy, pozitívnej energie a veľa krásnych a plnohodnotných zážitkov.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Projekt S DEŤMI ZA HVIEZDAMI

IMG 7233Naša škola sa zapojila do spolupráce s OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO a náš študent, úspešný reprezentant v karate Damian Duchovič (II.B) bol vybraný do projektu S DEŤMI ZA HVIEZDAMI 2023 a absolvuje zahraničnú cestu cez Taliansko a Španielsko sprevádzanú roznymi akciami ako napr. futbalový zápas SSC Neapol - Inter Miláno, návšteva Barcelony, stretnutie s Lukom Modričom, plavba po Stredozemnom mori a veľa ďalších zaujímavých aktivít. Želáme mu príjemný zážitok a šťastnú cestu. Organizátorom veľmi pekne ďakujeme!!!

Deň narcisov 2023

dennarcisovDňa 20. apríla 2023 sa žiaci III.B zúčastnili verejnej zbierky pri príležitosti Dňa narcisov. Deň, ktorý je venovaný boju proti rakovine sa tento rok niesol v duchu hesla "život z inej strany". Žiaci sa rozdelili do ôsmich tímov, na pridelené miesta v meste Nitra. Svojim pozitívnym prístupom oslovovali okoloidúcich a za dobrovoľný príspevok rozdávali narcisy. Počas 4 hodín sa im podarilo vyzbierať úctyhodných 2877,05€, z toho 365€ sa vyzbieralo na našej škole. Všetkým zúčastneným ďakujeme a ich nasledovníkom prajeme aby sa zapojili s rovnakým odhodlaním pomôcť aj ďalší rok.
Fotogaléria

Návšteva Diecéznej knižnice

kniznicaDňa 16. marca 2023 sme v rámci predmetu LATINSKÝ JAZYK navštívili Diecéznu knižnicu v Nitre. Knižnica, nachádzajúca sa v podhradí Nitrianskeho hradu opatruje jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. V súčasnosti knižnica disponuje 66 000 zväzkami. Okrem teologickej literatúry sa v nej nachádzajú aj diela z iných vedných odborov – histórie, filozofie, práva, geografie, prírodných vied, ale aj beletria. Najvzácnejšími sú samozrejme prvotlače – inkunábuly knihy vytlačené v storočí, kedy bola vynájdená kníhtlač.

Študenti, okrem toho, že mali možnosť nahliadnuť do latinsky písaných kníh, uvideli „naživo“ literatúru, o ktorej sa učia na hodinách slovenského jazyka, napríklad Bernolákov Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum (1825). Knižnicu navštevujú návštevníci z celého sveta, v pamätnej knihe sme videli aj podpis cisára Františka Jozefa, ktorý navštívil knižnicu pri príležitosti konania vojenských manévrov Nitre. Študenti tak mali možnosť na vlastnej koži pochopiť, že dedičstvo latinského jazyka je stále aktuálne aj v dnešnej dobe a v prípade, že sa raz budú chcieť venovať napríklad histórii alebo lingvistike, bez znalosti latinského jazyka to pôjde len veľmi ťažko.

Konferencia Future Port Youth

futureportyouthDňa 10. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnila po 2. krát konferencia Future Port Youth, na ktorej sa žiaci mohli tentokrát dozvedieť rôzne informácie o budúcnosti umenia a dizajnu, vesmíru, metaverse, mysle a AI. Počas jednotlivých prednášok si účastníci mohli zahrať Kahoot alebo iné minihry, ktoré FPY pripravilo.

Každému ďakujeme za účasť. Tešíme sa na Vás znovu o rok!

Váš organizačný tím

PIARGY

piargyDňa 11. októbra 2022 mal 2.,3. a 4. ročník možnosť pozrieť si film Piargy, ktorý bol spracovaný na motívy novely Františka Švantnera. Čiernobiely film podľa predlohy ponúka nielen obraz fungovania a hierarchie slovenskej dediny, ale aj náhľad do rodín a medziľudských vzťahov. Práve tie diváka nútia zamyslieť sa nad hodnotou človeka, čo je to láska, či ako by mal vyzerať zdravý (nielen) partnerský vzťah. Sme preto radi, že k nám prijal pozvanie pán doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre, ktorý sa problematike NÁSILIA páchaného na ženách venuje už niekoľko rokov a mal prínosnú prednášku spojenú s otvorenou diskusiou, kde mohli študenti rozobrať svoje pocity (aj z filmu), klásť otázky či vyjadriť vlastný názor na danú tému. ĎAKUJEME!
Pozrite si niekoľko fotografí z prednášky

Predstavenie Anna Franková

anna frank prez 770x385Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste v jednom denníku. Čo všetko zaznamenalo trinásťročné dievča Anna Franková, mali naši žiaci z I.OG, III.OG a IV.OG možnosť vidieť 18. novembra 2022 vďaka Novému divadlu v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Predstavenie získalo: DOSKY 2017 - 3x nominácia v ankete a cena za Najlepší ženský herecký výkon v sezóne 2016/2017.

Zbierka Biela pastelka

bielapastelkaBiela pastelka je verejná zbierka na získanie finančných prostriedkov pre ľudí so zrakovým postihnutím. V tomto roku sa našim študentom zo VI.OG podarilo vyzbierať v uliciach nášho mesta krásnu sumu vo výške 1569,90,- €. Aj v mene Únie nevidiacich a slabozrakých si dovoľujeme poďakovať študentom za zapojenie sa a všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

Návšteva Lukáša Latináka

latinaklukasŠtudenti I. – IV. OG privítali prvý novembrový pondelok v našej aule pána Lukáša Latináka. Našim žiakom priblížil svoje študentské časy, skúsenosti, ukázal nadčasové poklady v slovenských ľudových rozprávkach, dával do súvisu vznik niektorých nárečových slov. (Vedeli ste, že zemiaky ako nárečové slovo erteple, doslova „podzemné jablká“, vzniklo na podnet Ľudovíta Štúra, pretože chcel mať čisto slovenský ekvivalent?) Poukázal na nadčasové hodnoty dôvery a dodržania sľubu a osobitú atmosféru vytvoril pri recitovaní Žltej ľalie. Mnohé myšlienky v nás doteraz rezonujú... A to je dobre! Veď každý čitateľ vie, že aj v tých najfantastickejších príbehoch sa vždy objaví mnoho z nás a odtlačky našich konaní sú naprieč celou literatúrou. Ďakujeme!
Pozrite si niekoľko fotografií

Vianočná pošta pre seniorov

vianocna posta 2022 skupinyTento rok sa triedy I.OG a II.OG zapoja do krásnej výzvy - vianočné pozdravy, ktoré sami vyrobia, pošleme seniorom do domovov dôchodcov :-)

Budúci medici si vyskúšali prvú pomoc v praxi

01V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku seminaristi z predmetu Latinský jazyk pre budúcich medikov navštívili Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Študenti Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny pod vedením PhDr. Moniky Mankoveckej, PhD. a PhDr. Dany Brázdilovej, PhD. zasvätili našich študentov do problematiky záchranárstva.

Na figurínach, po erudovanej prednáške študentov I. ročníka – Alex Luptákovej a Daniela Pastoreka, sme si mohli rôzne situácie súvisiace so záchranou ľudského života vyskúšať aj my. KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia), Gordonov manéver, Heimlichov hmat, použitie AED (Automatizovaný externý defibrilátor), nácvik stabilizovanej polohy, obväzové techniky, zabezpečenie krčnej chrbtice – to je len časť činností, ktoré môžu pri včasnom zásahu zo strany nás – občanov, zachrániť človeka v ohrození života.

Vzhľadom na to, že terminológia používaná v oblasti medicíny vychádza práve z latinského jazyka, mali sme možnosť v praxi využiť termíny, ktoré teoreticky spoznávame na hodinách latinského jazyka. Kraniotrauma, koniotómia, kardioverzia – to sú pojmy, ktoré si my už na latinčine odvodiť vieme, avšak vidieť ich v praxi, je oveľa väčším zážitkom.

Z morálneho hľadiska je povinnosťou každého občana poskytnúť prvú pomoc. Verím, že my, ktorí sme sa včerajšej akcie zúčastnili, by sme to určite zvládli :-)
Pozrite si niekoľko fotografií

PhDr. Katarína Rácová, PhD.
latinárka
Predmetová komisia cudzích jazykov

EXPERT – geniality show

EXPERT plagat 2022Milí EXPERTi,
je tu ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show.
Prihlasovanie od 30.9.2022 do 21.10.2022, osobne, v kabinete 430 u Mgr. Peťovskej AJ so štartovným vo výške 2,50€.
ALEBO
do 25.10.2022 online na www.sutazexpert.sk, štartovné 5 € sa platí online.

Na stránke sú podrobné pravidlá aj ukážky otázok.

Súťaží sa 30.11.2022 (pravdepodobne 3.-4. hodinu) v škole.
Prihlásivší (v tom čase) maródi, môžu aj online z domu.

Veľa úspechov vám želá

Mgr. Peťovská
školská koordinátorka súťaže

Pridaj sa do redakčnej rady časopisu NEZMAR :-)

nezmar