Neprehliadnite!

plagatDOD2023beneficny2023

joinourschoolMilí rodičia a uchádzači,
prijímanie nových žiakov pre nasledujúci školský rok prebehne na základe týchto kritérií:

Kritériá pre prijímanie žiakov do tried 4-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do triedy 8-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do bilingválnej triedy
Viac informácií je zverejnených v časti Pre budúcich študentov - Kritériá a výsledky prijímacieho konania

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našom gymnáziu a držíme Vám palce,
aby sme Vás v septembri privítali už ako Párovčanov :-)

Novinky

 

Konferencia Future Port Youth

futureportyouthDňa 10. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnila po 2. krát konferencia Future Port Youth, na ktorej sa žiaci mohli tentokrát dozvedieť rôzne informácie o budúcnosti umenia a dizajnu, vesmíru, metaverse, mysle a AI. Počas jednotlivých prednášok si účastníci mohli zahrať Kahoot alebo iné minihry, ktoré FPY pripravilo.

Každému ďakujeme za účasť. Tešíme sa na Vás znovu o rok!

Váš organizačný tím

PIARGY

piargyDňa 11. októbra 2022 mal 2.,3. a 4. ročník možnosť pozrieť si film Piargy, ktorý bol spracovaný na motívy novely Františka Švantnera. Čiernobiely film podľa predlohy ponúka nielen obraz fungovania a hierarchie slovenskej dediny, ale aj náhľad do rodín a medziľudských vzťahov. Práve tie diváka nútia zamyslieť sa nad hodnotou človeka, čo je to láska, či ako by mal vyzerať zdravý (nielen) partnerský vzťah. Sme preto radi, že k nám prijal pozvanie pán doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre, ktorý sa problematike NÁSILIA páchaného na ženách venuje už niekoľko rokov a mal prínosnú prednášku spojenú s otvorenou diskusiou, kde mohli študenti rozobrať svoje pocity (aj z filmu), klásť otázky či vyjadriť vlastný názor na danú tému. ĎAKUJEME!
Pozrite si niekoľko fotografí z prednášky

Predstavenie Anna Franková

anna frank prez 770x385Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste v jednom denníku. Čo všetko zaznamenalo trinásťročné dievča Anna Franková, mali naši žiaci z I.OG, III.OG a IV.OG možnosť vidieť 18. novembra 2022 vďaka Novému divadlu v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre. Predstavenie získalo: DOSKY 2017 - 3x nominácia v ankete a cena za Najlepší ženský herecký výkon v sezóne 2016/2017.

Zbierka Biela pastelka

bielapastelkaBiela pastelka je verejná zbierka na získanie finančných prostriedkov pre ľudí so zrakovým postihnutím. V tomto roku sa našim študentom zo VI.OG podarilo vyzbierať v uliciach nášho mesta krásnu sumu vo výške 1569,90,- €. Aj v mene Únie nevidiacich a slabozrakých si dovoľujeme poďakovať študentom za zapojenie sa a všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli.
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!

Návšteva Lukáša Latináka

latinaklukasŠtudenti I. – IV. OG privítali prvý novembrový pondelok v našej aule pána Lukáša Latináka. Našim žiakom priblížil svoje študentské časy, skúsenosti, ukázal nadčasové poklady v slovenských ľudových rozprávkach, dával do súvisu vznik niektorých nárečových slov. (Vedeli ste, že zemiaky ako nárečové slovo erteple, doslova „podzemné jablká“, vzniklo na podnet Ľudovíta Štúra, pretože chcel mať čisto slovenský ekvivalent?) Poukázal na nadčasové hodnoty dôvery a dodržania sľubu a osobitú atmosféru vytvoril pri recitovaní Žltej ľalie. Mnohé myšlienky v nás doteraz rezonujú... A to je dobre! Veď každý čitateľ vie, že aj v tých najfantastickejších príbehoch sa vždy objaví mnoho z nás a odtlačky našich konaní sú naprieč celou literatúrou. Ďakujeme!
Pozrite si niekoľko fotografií

Vianočná pošta pre seniorov

vianocna posta 2022 skupinyTento rok sa triedy I.OG a II.OG zapoja do krásnej výzvy - vianočné pozdravy, ktoré sami vyrobia, pošleme seniorom do domovov dôchodcov :-)

Budúci medici si vyskúšali prvú pomoc v praxi

01V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku seminaristi z predmetu Latinský jazyk pre budúcich medikov navštívili Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Študenti Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny pod vedením PhDr. Moniky Mankoveckej, PhD. a PhDr. Dany Brázdilovej, PhD. zasvätili našich študentov do problematiky záchranárstva.

Na figurínach, po erudovanej prednáške študentov I. ročníka – Alex Luptákovej a Daniela Pastoreka, sme si mohli rôzne situácie súvisiace so záchranou ľudského života vyskúšať aj my. KPR (Kardiopulmonálna resuscitácia), Gordonov manéver, Heimlichov hmat, použitie AED (Automatizovaný externý defibrilátor), nácvik stabilizovanej polohy, obväzové techniky, zabezpečenie krčnej chrbtice – to je len časť činností, ktoré môžu pri včasnom zásahu zo strany nás – občanov, zachrániť človeka v ohrození života.

Vzhľadom na to, že terminológia používaná v oblasti medicíny vychádza práve z latinského jazyka, mali sme možnosť v praxi využiť termíny, ktoré teoreticky spoznávame na hodinách latinského jazyka. Kraniotrauma, koniotómia, kardioverzia – to sú pojmy, ktoré si my už na latinčine odvodiť vieme, avšak vidieť ich v praxi, je oveľa väčším zážitkom.

Z morálneho hľadiska je povinnosťou každého občana poskytnúť prvú pomoc. Verím, že my, ktorí sme sa včerajšej akcie zúčastnili, by sme to určite zvládli :-)
Pozrite si niekoľko fotografií

PhDr. Katarína Rácová, PhD.
latinárka
Predmetová komisia cudzích jazykov

EXPERT – geniality show

EXPERT plagat 2022Milí EXPERTi,
je tu ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show.
Prihlasovanie od 30.9.2022 do 21.10.2022, osobne, v kabinete 430 u Mgr. Peťovskej AJ so štartovným vo výške 2,50€.
ALEBO
do 25.10.2022 online na www.sutazexpert.sk, štartovné 5 € sa platí online.

Na stránke sú podrobné pravidlá aj ukážky otázok.

Súťaží sa 30.11.2022 (pravdepodobne 3.-4. hodinu) v škole.
Prihlásivší (v tom čase) maródi, môžu aj online z domu.

Veľa úspechov vám želá

Mgr. Peťovská
školská koordinátorka súťaže

Pridaj sa do redakčnej rady časopisu NEZMAR :-)

nezmar