Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Športové dni riaditeľa školy

sportove dniOd 26. - 29. júna 2023 sa uskutočnili ŠPORTOVÉ DNI RIADITEĽA ŠKOLY. Žiaci súťažili vo volejbale, basketbale, futbale a atletike. Najúspešnejšie triedy a jednotlivci boli odmenení medailami a sladkosťami.
Všetkým súťažiacim, učiteľom telesnej výchovy a ďalším pomocníkom ďakujeme!

Pozrite si niekoľko fotografií

Obsah predmetov - hp

OBČIANSKA NÁUKA

I.OG

Moja rodina, Moja škola, Moja vlasť

II.OG

Postavenie jednotlivca v spoločnosti, Sociálne vzťahy v spoločnosti

III.OG

Štát a právo, Ľudské práva a slobody

IV.OG

Ekonomický život v spoločnosti, Finančná gramotnosť

2. ročník / VI.OG / 3. ročník (bilingválny)

Človek ako osobnosť, Človek a spoločnosť, Občan a štát, Občan a právo, Základné ekonomické problémy a ich riešenie, Finančná gramotnosť

3. – 4. ročník / VIII.OG / 5. ročník (bilingválny)

Čo je filozofia a k čomu je dobrá, Filozofický spôsob osvojovania si sveta


DEJEPIS

I.OG

Od blízkeho k vzdialenému, Obrazy pravekého sveta, Obrazy starovekého sveta, Obrazy stredovekého sveta

II.OG

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, Slováci v Uhorskom kráľovstve, Obrazy novovekého sveta, Habsburská monarchia na prahu novoveku

III.OG

Zrod modernej doby, Moderný slovenský národ

IV.OG

Obrazy prvej svetovej vojny, Európa v medzivojnovom období, Československo v medzivojnovom období (1918 – 1939), Obrazy druhej svetovej vojny, Slovenský štát (1939 – 1945), Rozdelený svet, Československo za železnou oponou, Slovensko po roku 1989

1. ročník / V.OG / 2. ročník (bilingválny)

Z historikovej dielne, Úsvit ľudských dejín, Z údolí veľkých riek, Stopy antiky, Stopy stredoveku, Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, Uhorské kráľovstvo

2. ročník / VI.OG / 3. ročník (bilingválny)

Odkaz novoveku, Habsburská monarchia v novoveku, Zrod modernej doby a nacionalizmus, Moderný slovenský národ, Na ceste k prvej svetovej vojne, Slováci v Rakúsko-Uhorsku, Európska expanzia 1492 – 1914

3. ročník / VII.OG / 4. ročník (bilingválny)

Prvá svetová vojna a vznik ČSR, Európa v medzivojnovom období, Československo v medzivojnovom období, Druhá svetová vojna, Slovenský štát (1939 – 1945), Konflikt ideológií, Integrácia Európy, Československo za železnou oponou, Slovensko po roku 1989