Úspechy

Mladí prekladatelia

Vedieť sa dorozumieť aspoň v jednom cudzom jazyku je pre dnešnú mladú generáciu už priam samozrejmosťou. Avšak úroveň znalosti sa môže líšiť a preto sa k slovu dostávajú prekladatelia. Takmer každý, kto sa už pokúsil nejaký text preložiť vie, že to nie je až také jednoduché ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. A keďže nie je nič lepšie ako vlastná skúsenosť, umožnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyskúšať si prácu prekladateľa aj žiakom stredných škôl.

Európska komisia už trinásť rokov organizuje súťaž JUVENES TRANSLATORES, do ktorej sa môžu zapojiť 17-roční stredoškoláci. Počet účastníckych miest je však limitovaný a tak ostatní mali už po tretíkrát možnosť porovnať si svoje zručnosti aspoň na národnej úrovni. Záujemci prekladali zadaný text počas dvoch hodín za pomoci tlačenej verzie slovníka. Vyhodnotenie prác bolo spojené s účasťou na prekladateľskom seminári, ktorý sa uskutočnil 24. januára 2020 v Európskom informačnom centre v Bratislave. Tu sa žiaci oboznámili s prácou prekladateľov pri Európskej komisii, ale dozvedeli sa aj praktické rady na čo si pri preklade textov dávať pozor, či aké moderné nástroje majú k dispozícii. Z našich žiakov sa seminára zúčastnili Radoslav Požgaj (IV.A), Laura Bataljaku (II.E) a Amália Kelemenová (IV.D), ktorej preklad zo španielskeho jazyka bol ocenený aj porotou. Blahoželáme!

mladi prekladatelia mladi prekladatelia mladi prekladatelia2

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

V stredu 15. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku vo všetkých kategóriách a Párovčania sa nedali zahanbiť!

V kategórii 1A Tomáš Tóth (II.OG) získal 12. miesto.
V kategórii 1B Rebeka Czellerová (III.OG) získala 4. miesto.
V kategórii 2A Kim Nguyen Ngan (III.D) získala 1. miesto.
V kategórii 2B Matej Szorád (IV.B) získal 1. miesto.

Srdečne blahoželáme!
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu a víťazom želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 12.2.2020.

oaj2020 01 oaj2020 01

BEST IN ENGLISH 2019 - výsledky

bestinenglish2019V piatok 29. novembra 2019 sa osemnásť Párovčanov rozhodlo overiť si svoje znalosti angličtiny a porovnať ich s medzinárodnou konkurenciou v 9. ročníku súťaže Best In English. Test na úrovni B1 – C1 overuje nielen gramatické vedomosti, ale aj zručnosť čítania s porozumením textu a počúvania či pozerania videa. Na webovej stránke súťaže www.bestinenglish.org okrem testu z aktuálneho ročníka nájdete aj ukážky z predchádzajúcich rokov a samozrejme výsledky a štatistiky.

V tomto ročníku sa do súťaže celkovo zapojilo 16 462 žiakov z 624 škôl z 25 krajín. V tejto početnej a náročnej medzinárodnej konkurencii sa našej maturantke Emme Sommerovej (IV.B) podarilo získať krásne 9. miesto v celkovom hodnotení (iba 1,5 bodu za víťazom) a zároveň 2. miesto na Slovensku (s rovnakým bodovým ziskom ako víťazka). Srdečne blahoželáme!

Dátum 10. ročníka bol stanovený na 27. novembra 2020, takže vám ešte zostáva dostatok času na doladenie formy, ale termín si už radšej zapíšte teraz!

OAJ - školské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku - vyhodnotenie školského kola:

KATEGÓRIA 1A
1. miesto Tomáš Tóth II.OG
2. miesto Šimon Vernarec II.OG
3. miesto Natália Dzurillová II.OG

KATEGÓRIA 1B
1. miesto Rebeka Czellerová III.OG
2. miesto Karolína Chudíková IV.OG
3. miesto Ema Gabriela Jantošková IV.OG

KATEGÓRIA 2A
1. miesto Kim Ngan Nguyen III.D
2. miesto Ema Bobková V.OG
3. miesto Martin Bobrík III.D

KATEGÓRIA 2B
1.miesto Matej Szorád IV.B
2. miesto Jakub Hatina IV.C
3. miesto Richard Blažo VII.OG

Blahoželáme!
Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postupujú do okresného kola a 15. januára. 2020 im želáme veľa úspechov.

Anglická jazyková štafeta

jazykova stafeta2019Dva tímy z našej školy sa zúčastnili anglickej súťaže Jazyková štafeta. Tím Párovce tvorili chlapci z I.D - Jakub Štang, Martin Smutný a Peter Jeck a tím Goldens dievčatá - Nina Košovská a Barbora Masárčová z II.D a Amália Kelemenová z III.D. Chlapci získali krásne 3. a dievčatá skvelé 2. miesto.
Srdečne gratulujeme!

Strana 1 z 4