Úspechy

Literárna súťaž Prvosienky

Prvosienkyprvosienky diplomDňa 6. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže v autorskej poézii a krátkej próze - Prvosienky. V III. kategórii - próza sa na 3. mieste umiestnil Andrej Majtas zo IV.OG.
Srdečne blahoželáme!

Literárna cena Čakanky

tamara skovajovatamara sk diplomDňa 28. mája 2017 sa v Kaštieli v Dolnej Krupej konalo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Literárna cena Čakanky. V oblasti tvorby mladých autorov v kategórii poézia získala Tamara Skovajová z II.D krásne 3. miesto.
Blahoželáme!

Komenský a my

 komensky a myVo štvrtok 4. mája 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže "Komenský a my". Porota hodnotila 111 príspevkov. Na krásnom 1. mieste v kategórii B sa umiestnila Pavlína Ružičková z I.B a v kategórii A bolo udelené Čestné uznanie Andrejovi Majtasovi zo IV.OG.
PaedDr. Jaroslave Klepáčovej, pod vedením ktorej žiaci pracovali, bola udelená Cena NSK.
Srdečne blahoželáme!

Esej Jána Johanidesa

miroholyDňa 26. apríla 2017 boli slávnostne vyhlásení ocenení stredoškoláci, ktorí sa zapojili svojou prácou do súťaže Esej Jána Johanidesa. Miroslavovi Holému z III.A bol udelený diplom za čestné uznanie.
Blahoželáme!

Práva detí očami detí

liviakovacovakovavovaliviafotoDňa 25. apríla 2017 sa uskutočnilo na Smolenickom zámku slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže "Práva detí očami detí". Porota hodnotila 1500 príspevkov. Medzi ocenenými bola aj naša žiačka Lívia Kováčová z I.D, ktorá sa v kategórii B umiestnila na 4.-10. mieste.
Srdečne blahoželáme!

Strana 8 z 11