Zaujímavosti

POEMAS DESDE LA TUMBA Y LA VISITA DEL EMBAJADOR

Návšteva španielskych inštitúcií a peruánskej reštaurácie

Visita de las instituciones españolas y el restaurante peruano

cervantes2018 smallTal y como se hizo con éxito en el curso anterior, este año acudimos de nuevo de excursión con los alumnos del segundo curso de la sección bilingüe al aula cervantes y la biblioteca de recursos en español de la agregaduría de educación de España en Bratislava. Los estudiantes realizaron varias actividades, como trabajo con texto y jeroglíficos y diferentes juegos con los que pudieron practicar el español.

Para terminar la excursión, fuimos a comer a Casa Inka, restaurante peruano que podéis encontrar en Bratislava, donde pudimos aprender sobre la gastronomía de Perú y probar algunas de sus comidas típicas, como las yuquitas, el picante de carne, la chicha morada o el maíz morado.


Návšteva španielskych inštitúcií a peruánskej reštaurácie

Po minuloročnom úspešnom absolvaní exkurzie do Bratislavy, sme aj v tomto školskom roku zorganizovali pre študentov 2. ročníka bilingváleho štúdia exkurziu do Cervantesovho inštitútu v Bratislave spojenú s návštevou Knižnice Kancelárie pridelenca pre vzdelanie pri Španielskom veľvyslanectve s knižnými jednotkami v španielskom jazyku zastrešovanú kanceláriou Ministerstva školstva v Španielsku.

Pre študentov boli pripravené rôzne aktivity ako práca s textom a hlavolamami a rôzne hry, v ktorých si mohli precvičiť svoju španielčinu.

Na záver sme sa presunuli do Peruánskej reštaurácie Casa Inka v Bratislave, kde sme sa priučili peruánskej gastronómii a vyskúšali niektoré z jej typických jedál ako yuquitas (koreň podobný zemiaku), hovädzie nakrájané na kúsky s peruánskymi prísadami, či nápoj z fialovej kukurice.

Viac fotografií vo fotogalérii

Recital de poesía: Poemas desde la tumba.

spanielsky recital2018Los pasados 8 y 9 de noviembre de 2018 se celebró en el Gymnázium Párovská el primer recital de poesía de la sección bilingüe de español en Eslovaquia, una celebración de la poesía para todos, sin tener en cuenta el nivel de idioma y ni las presiones de una competición. Para el primer recital se eligió como tema la muerte. Las actividades empezaron el jueves 8, con un coloquio por videoconferencia con la poetisa Esther Ramírez Chicharro. A continuación, recorrimos una “gymkhana” con pistas escondidas por todo el instituto, en la que había que reconstruir un soneto que nos serviría como invitación para la última actividad de la tarde: una auténtica queimada, típica de la región de Galicia, acompañada de los versos de “don Juan Tenorio”.

El día 9 de noviembre la jornada empezó con un taller de escritura creativa para los participantes, donde los estudiantes escribieron sus propios poemas. Tras el taller los alumnos, recitaron los poemas que habían escogido. Para finalizar las jornadas se organizó un coloquio en el que tuvimos el honor de recibir al embajador de España en Eslovaquia, D. Luis Belzuz de los Ríos. Las jornadas finalizaron con gran éxito y con el recitado de dos sonetos compuestos por Fernando, especialmente para esta ocasión.


V dňoch 8. a 9. novembra 2018 sa na Gymnáziu Párovská uskutočnil prvý prednes poézie pre všetky španielske bilingválne gymnázia na Slovensku. Bol to prednes poézie pre všetkých, bez ohľadu na úroveň jazyka a bez nároku na výhru. Témou prvého ročníka bola smrť. Aktivity začali vo štvrtok 8.11. online rozhovorom s poetkou Esther Ramírez Chicharro. Po jej skončení sa konala „gymkhana”, aktivita, ktorá spočívala v hľadaní slov po škole podľa rôznych nápovedí, a jej výsledkom bolo zoskladať sonet. Ten bol zároveň pozvánkou na poslednú aktivitu prvého dňa, ozajstnú „ queimadu”- typickú pre oblasť Galície, ktorú sprevádzali verše od dona Juana Tenoria.

Nasledujúci deň 9. november začal kreatívnymi dielňami zameranými na literárnu tvorbu, v ktorých zúčastnení študenti napísali svoje vlastné básne. Následne zarecitovali básne, ktoré si sami vybrali. Na záver tejto veľmi peknej akcie sa uskutočnila debata, v ktorej sme mali čest stretnúť sa so španielskym veľvyslancom na Slovensku D. Luisom Belzuzom de los Ríos. Bodkou boli dva sonety, pripravené špeciálne na túto príležitosť, ktoré zostavil a zarecitoval náš španielsky lektor, Fernando.

Viac fotografií vo fotogalérii

Exkurzia do Cervantesovho Inštitútu

cervantesDňa 17. mája 2018 žiaci II.D s triednou učiteľkou a španielskou lektorkou navštívili Cervantesov Inštitút a Knižnicu Kancelárie pridelenca pre vzdelanie pri Španielskom veľvyslanectve, kde boli pre nich pripravené rôzne aktivity spojené so španielskym jazykom, španielskou kultúrou a taktiež literatúrou. Návštevu si určite ešte zopakujeme :-)
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Videokonferencia so španielskou spisovateľkou

Dňa 20. júna 2017 sa prvýkrát na našej škole uskutočnila viedokonferencia so španielskou spisovateľkou Ana Alcolea, ktorej knihu čítali žiaci prvého a druhého ročníka bilingválnej sekcie. Takto dostali príležitosť porozprávať sa so spisovateľkou cez skype, tak o jej spisovateľskej činnosti, o jej tvorbe, motivácii a v neposlednom rade s ňou analyzovali jej knihu "Castillos en el aire".
videokonferencia01 videokonferencia01 videokonferencia01

Strana 4 z 5