Dôležitý oznam!

V dňoch od 11. do 24. januára 2021 bude vzhľadom na epidemiologické opatrenia
budova gymnázia mimo prevádzky.
Úradné hodiny na študijnom oddelení budú v dňoch:
utorok 12.1.2021 8:00 - 12:00
utorok 19.1.2021 8:00 - 12:00
Úradné hodiny sú určené prednostne pre maturantov na potvrdenie prihlášok.
Komunikácia bude prebiehať iba cez podateľňu (vrátnica)
a podmienkou vstupu do budovy je preukázanie sa negatívnym testom.

V prípade potreby nás, prosím, kontaktujte e-mailom.
Ďakujeme. 

Neprehliadnite!

Oznam o prevádzke školy od 26. októbra 2020

  • Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 je od 26.10. úplne prerušené školské vyučovanie a všetci žiaci sa vzdelávajú dištančne.
  • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia okrem učiteľov online spolupracovať aj s ďalšími pracovníkmi: pedagogickí asistenti, sociálny pedagóg a školský psychológ.
  • V čase dištančného vzdelávania môžu žiaci využiť aj služby školského fondu učebníc a školskej knižnice (treba e-mailom kontaktovať pedagogické asistentky - otrasova (at) gpnr.sk, lovaszova (at) gpnr.sk, balalova (at) gpnr.sk)
  • V prípade potreby sa môžu zákonní zástupcovia/žiaci so študijnými záležitosťami obrátiť na zástupkyne a zástupcu riaditeľa školy e-mailom (borcinova (at) gpnr.sk, chovanova (at) gpnr.sk, sulgan(at) gpnr.sk) alebo prostredníctvom Edupage.
  • V období dištančného vzdelávania odporúčam verejnosti agendu a komunikáciu so školou riešiť e-mailom alebo telefonickou formou, do budovy školy je povolený vstup len na základe výnimky potvrdenej riaditeľom školy.
jesen2020online ostry850

S M E R N I C A
č. 5/2020
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 26.10.2020

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/21 zo dňa 23.10.2020 a na základe Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra.

Novinky

 

Multimediálna učebnica

digitalna ucebnica2019Multimediálna učebnica fyziky je určená pre všetkých žiakov školy. Formou FLASH prezentácií vo vybranom prehliadači si študent môže prezrieť nielen aktuálne preberané učivo, ale aj zopakovať učivá z predchádzajúcich ročníkov. Učivo je vo veľa prípadoch vysvetľované s využitím vhodných animácií, prípadne videí. Na konci viacerých tematických celkov sa nachádzajú testy a úlohy aj s výsledkami úloh.

Dôležité upozornenie
Nakoľko ku každej učebnici dostane žiak iba jeden licenčný kľúč, pred inštaláciou zvážte, na ktorom zariadení v domácnosti (PC, notebook) budete učebnicu používať a pozorne si preštudujte návod na používanie uvedený nižšie.
Licenčný kľúč vám pridelí váš učiteľ fyziky na vyučovacej hodine.


Návod na požívanie

  1. Otvorte na svojom webovom prehliadači stránku: https://muf.skola.sk
  2. Pre registráciu zadajte licenčný kľúč, ktorý vám dal váš učiteľ fyziky a zvoľte si heslo.
  3. Na vami zadanej e-mailovej adrese potvrďte prihlásenie.
  4. Ak chcete použiť na prehliadanie iné zariadenie alebo prehliadač je nutné znovu obnoviť prihlásenie (neodporúča sa meniť).

Multimediálna učebnica

digitalna ucebnica2019Multimediálna učebnica fyziky je určená pre všetkých žiakov školy. Formou FLASH prezentácií vo vybranom prehliadači si študent môže prezrieť nielen aktuálne preberané učivo, ale aj zopakovať učivá z predchádzajúcich ročníkov. Učivo je vo veľa prípadoch vysvetľované s využitím vhodných animácií, prípadne videí. Na konci viacerých tematických celkov sa nachádzajú testy a úlohy aj s výsledkami úloh.

Dôležité upozornenie
Nakoľko ku každej stiahnutej učebnici dostane žiak iba jeden licenčný kľúč, je možné učebnicu inštalovať iba raz. Preto pred inštaláciou dôsledne zvážte, na ktorom zariadení v domácnosti (PC, notebook) budete učebnicu používať a pozorne si preštudujte návod na inštaláciu.
Licenčný kľúč vám pridelí váš učiteľ fyziky na vyučovacej hodine.
Viac informácií v časti Predmety -> Fyzika -> Multimediálna učebnica,