Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

digitalna ucebnica2019Multimediálna učebnica fyziky je určená pre všetkých žiakov školy. Formou FLASH prezentácií vo vybranom prehliadači si študent môže prezrieť nielen aktuálne preberané učivo, ale aj zopakovať učivá z predchádzajúcich ročníkov. Učivo je vo veľa prípadoch vysvetľované s využitím vhodných animácií, prípadne videí. Na konci viacerých tematických celkov sa nachádzajú testy a úlohy aj s výsledkami úloh.

Dôležité upozornenie
Nakoľko ku každej učebnici dostane žiak iba jeden licenčný kľúč, pred inštaláciou zvážte, na ktorom zariadení v domácnosti (PC, notebook) budete učebnicu používať a pozorne si preštudujte návod na používanie uvedený nižšie.
Licenčný kľúč vám pridelí váš učiteľ fyziky na vyučovacej hodine.


Návod na požívanie

  1. Otvorte na svojom webovom prehliadači stránku: https://muf.skola.sk
  2. Pre registráciu zadajte licenčný kľúč, ktorý vám dal váš učiteľ fyziky a zvoľte si heslo.
  3. Na vami zadanej e-mailovej adrese potvrďte prihlásenie.
  4. Ak chcete použiť na prehliadanie iné zariadenie alebo prehliadač je nutné znovu obnoviť prihlásenie (neodporúča sa meniť).