Aktivity

Deň vedy a techniky na Slovensku

DENVEDY2019 PEREXCieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. V rámci tejto akcie sa na našom gymnáziu konal 18. novembra 2019 „Deň vedy“. Počas tohto dňa študentov V.OG, VI.OG, VIII.OG, I.C a študentov navštevujúcich semináre z fyziky čakali tri prednášky a tri rôznorodé témy.

Motivovať a inšpirovať prišli prednášajúci:

Mária Vozárová (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU BA)
Téma: 3D tlačiarne
Veronika Palušová (
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK BA a Université de Bordeaux, CENBG)
Téma: Temná hmota
Miroslav Macko
(Ústav technické a experimentálni fyziky, České vysoké učení technické v Praze)
Téma: Neutrína

Prednášky študentov zaujali, prednášajúcim patrí naše poďakovanie! Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Deň vedy

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. V rámci tejto akcie sa na našom gymnáziu bude konať 18. novembra 2019Deň vedy“. Počas tohto dňa vás čakajú tri prednášky a tri rôznorodé témy. Nechajte sa motivovať a inšpirovať prednášajúcimi:

Mária Vozárová - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU BA

Veronika Palušová - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave a Université de Bordeaux, CENBG

Miroslav Macko - Ústav technické a experimentálni fyziky, České vysoké učení technické v Praze

Fyzikálna prednáška

tyzdenvedy2017V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 si pre žiakov našej školy pripravili RNDr. Aba Teleki, PhD. a Mgr. Boris Lacsný, PhD. z katedry fyziky UKF v Nitre prednášku na tému Magnetické experimenty. Hravou formou prezentovali študentom poznatky z elektriny a magnetizmu. Niektoré z experimentov si študenti mohli vyskúšať doslova na „vlastnej koži“.

Projekt IPSUPP

Inovácia profesijných spôsobilostí učiteľov prírodovedných predmetov

Projekt má za úlohu poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov, aby obnovili svoje učiteľské kompetencie predovšetkým v oblasti integrácie moderných technológií do vyučovacích postupov.

Projekt je realizovaný KZDF FMFI UK v Bratislave.

V rámci tohto projektu škola získala merací systém CoachLabII+ (interfejs, senzory na meranie teploty, tlaku a magnetickej indukcie, ale aj softvér umožňujúci spracovanie meraní prostredníctvom počítača). Študenti sa môžu naučiť pracovať s modernými fyzikálnymi pomôckami, spracovávať videomerania a analyzovať výsledky náročnejších fyzikálnych experimentov.