Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Návšteva z Báčskeho Petrovca 2018

petrovec2018V dňoch 12. - 15. apríla 2018 sa uskutočnila návšteva z našej družobnej školy - z Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Žiaci boli ubytovaní ako každý rok v rodinách. V deň príchodu si pozreli naši hostia premiéru divadelného predstavenia v aule školy s názvom „Pani richtárka“. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo. Ďalší deň sme zorganizovali pre nich výlet do Bratislavy, kde navštívili RTVS, staré mesto a nákupné centrum. Tretí deň si prezreli pamiatky Viedne a zábavný park Prater. Opäť bol tento výmenný pobyt veľmi úspešný a páčil sa ako našim žiakom, tak aj našim priateľom z Petrovca.