Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Družobná návšteva z Neuqua Valley High School

V dňoch 8. - 14. júna 2018 do Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre zavítala návšteva z Neuqua Valley High School, čo je stredná škola so 4 000 žiakmi v mestečku Naperville pri Chicagu (štát Illinois) a je to naša partnerská (alebo ako vravia Američania - sesterská) škola. Po našej jesennej návšteve USA prijali naše pozvanie prísť do Nitry, a tak sme 8. júna vítali pána riaditeľa (Dr. Bob Mc. Bride), troch učiteľov a 26 amerických študentov. Párovskí študenti spolu so svojimi rodičmi si amerických hostí zobrali do svojich rodín a pripravili im nielen na víkend zaujímavý program.

usa usa usa


članok v Chicago TribuneOkrem spoznávania života školy a spôsobu vyučovania sa americkí hostia vybrali na prehliadku Nitry, Nitrianskeho hradu, Divadla Andreja Bagara a prijal ich na Mestskom úrade aj primátor mesta Ing. Jozef Dvonč. Okrem Nitry spoznali naši hostia aj mesto Banská Štiavnica, jaskyňu Driny a hrad Červený kameň. Ochutnali typické slovenské jedlá, ktoré im veľmi chutili a očarení boli aj dávnou históriou mesta Nitra a celého Slovenska vôbec.

Pred odchodom nám americkí žiaci a učitelia venovali vlajku svojej školy s podpisom každého účastníka a dohodli sme sa na ďalšej družobnej výmene aj v budúcom školskom roku, ale pri rozlúčke bolo vidieť smútok na každej zo zúčastnených strán. Družba pomohla vytvoriť pevné priateľstvá medzi študentmi a ich rodinami, pomohla podporiť multikultúrnosť a rešpekt k ľuďom z iných krajín.

Krátko po odchode americkej delegácie navštívil naše Gymnázium veľvyslanec USA Adam Sterling, ktorý mal diskusiu so žiakmi a učiteľmi zapojenými do družby s Neuqua Valley. Pán veľvyslanec našu družbu označil za výnimočnú a netradičnú a prisľúbil nám podporu v ďalších aktivitách slovensko-americkej stredoškolskej družby.

Za podporu pri príprave družobných aktivít ďakujem mestu Nitra, zriaďovateľovi - Okresnému úradu Nitra a našim mediálnym partnerom - Divadlu Andreja Bagara v Nitre a Nitrianskym novinám. Nesmiem zabudnúť poďakovať našim aktívnym párovským študentom, ich rodičom a samozrejme ďakujem aj tímu učiteľov angličtiny pod vedením Mgr. Alenky Peťovskej!

                                                                                                                                       Martin Chudík

O družbe medzi našou školou a Neuqua Valley vyšiel aj článok v Chicago Tribune :-)

Viac fotografií vo Fotogalérii :-)

 

usa druzba plagat