Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoslovenská postupová súťaž preverujúca komplexné vedomosti a zručnosti z cudzieho jazyka.
www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Home.alej

JUVENES TRANSLATORES
Medzinárodná súťaž pre 17-ročných študentov v preklade.
ec.europa.eu/translatores/index_sk.htm

JAZYKOVÝ KVET
Celoslovenská súťaž v prednese poézie, prózy a dramatickej scénky 
pre rôzne vekové kategórie.
http://jazykovykvet.webnode.sk/

MÔJ SLOVNÍK Z REALITY
Kreatívna súťaž pre všetkých od 6 rokov
http://mszr.webnode.sk/

JAZYKOVÁ ŠTAFETA
Medzinárodná súťaž pre 3-členné tímy zameraná na trojboj (slovná zásoba, gramatika, konverzácia) v cudzích jazykoch.
http://jazykovastafeta.webnode.sk/