Úspechy

Olympiáda z ruského jazyka - krajské kolo

Kategória B1
Veronika Chlebcová (I.B) - 4. miesto

Kategória B2
Lucia Ďuranová (IV.B) - 7. miesto

Kategória B3
Andrij Bobynets (I.E) - 3. miesto

Našim študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Olympiáda z ruského jazyka - školské kolo

Na prelome novembra a decembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka v troch kategóriách. Uverejňujeme umiestnenie na prvých troch miestach.

Kategória B1
1. miesto: Veronika Chlebcová, I.B
2. miesto: Matúš Móri, I.B
3. miesto: Patrícia Mikulcová, I.B

Kategória B2
1. miesto: Lucia Ďuranová, IV.B
2. miesto: Ján Szarka, II.A
3. miesto: Lukáš Adámek, II.A

Kategória B3
1. miesto: Andrij Bobynets, I.E
2. miesto: Sandra Botková, IV.D

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.
Do krajského kola postupujú tí, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.

ORJ - krajské kolo

scan0133Dňa 15. februára 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády z ruského jazyka.
Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 
Kategória B1

Matúš Ratkovský (I.A) - 5. miesto
Kategória B2
Lucia Ďuranová (III.B) - 5. miesto
Kategória B3
Alex Gubric (IV.A) - 2. miesto
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Olympiáda z ruského jazyka

Školského kolo ORJ, ktoré sa konalo 15. decembra 2017 sa zúčastnilo 25 študentov z prvého až štvrtého ročníka.

Vyhodnotenie:
Kategória B1
1. miesto: Adámek Lukáš (I.A)
2. miesto: Szarka Ján (I.A)
3. miesto: Lukáčová Viera (I.A)

Kategória B2
1. miesto: Ďuranová Lucia (III.B)
2. miesto: Lukáčik Radovan (III.B)
3. miesto: Putnokiová Nina (III.B)

Kategória B3
1. miesto: Gubric Alexander (IV.A)
2. miesto: Botková Sandra (III.D)

Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Jazykový kvet - celoštátne kolo

jk2017V tomto školskom roku sa v "Jazykovom kvete" - súťaže v recitovaní a v divadelnej tvorbe v cudzích jazykoch (v angličtine, ruštine a španielčine) zúčastnilo 25 študentov.
V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo dňa 19. mája 2017 sme mali hneď dve želiezka v ohni - a to drámu v ruskom jazyku s názvom "Ааах, эти гаджеты!" a drámu v španielskom jazyku s názvom ¡Mira, escucha! Obidve drámy sa umiestnili na prvom mieste!
Všetkým študentom, ktorí sa o tento úspech zaslúžili, blahoželáme a ďakujeme za snahu, entuziazmus a samozrejme aj čas venovaný tvrdým nácvikom.
Zároveň ďakujeme za pochopenie pedagógom, ktorí svoju lásku k umeniu prejavili aj tým, že žiakov uvoľnili zo svojej vyučovacej hodiny, keď bolo treba pred celoslovenským kolom s nácvikmi pritvrdiť a konali sa aj dopoludnia :-)
Pozrite si niekoľko fotografií zo súťaže v krátkom videu

Strana 1 z 2