Neprehliadnite!

S M E R N I C A
č. 3/2021
O prevádzke a podmienkach výchovy a vzdelávania od 1.9.2021

Riaditeľ Gymnázia, Párovská 1, Nitra na základe dokumentu ministra ŠVVaŠ SR Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál pre všetky druhy škôl (zo 17.8.2021), ktorý vychádza z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021 vydáva túto smernicu pre všetkých zamestnancov a žiakov Gymnázia, Párovská 1, Nitra. Zároveň sa ňou riadia rodičia žiakov.

Novinky

 

Benefičný koncert

 pozvanka beneficny 2020


Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na benefičný koncert,
ktorý bude prehliadkou šikovnosti, energie a talentu
Vašich detí a našich párovských žiakov!

Viac informácií získate po kliknutí na pozvánku

Ako IV.OG navštívila laboratóriá SPU :)

Dňa 3. februára 2016 sme navštívili Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Naša exkurzia sa začala prehliadkou priestorov, ktoré neodmysliteľne k univerzite patria. Potom nás zaviedli do laboratórií Katedry mikrobiológie a Katedry fyziológie živočíchov. Za pomoci milých zamestnancov a doktorandov katedier sme sa veľa zaujímavých vecí dozvedeli, všeličo sme si z biológie zopakovali a robili sme zaujímavé pokusy. Pozorovali sme krv, zrážanie mlieka, býčie spermie, mikroskopické vláknité huby, kvasinky a plesne. Každý z nás si mohol urobiť svoje vlastné preparáty a preveriť tak aj svoju zručnosť.

Tešíme sa, že sme sa tu prakticky mohli presvedčiť o informáciách, ktoré v škole dostávame skôr teoreticky, a že sme mohli aspoň trošku vidieť prácu vedcov a laborantov. Veľmi sa nám páčilo, tešíme sa a ďakujeme p. doc. Ing. L. Zeleňákovej, PhD., že nám túto exkurziu sprostredkovala.

trieda IV.OG

Časopisy

Vydania školského časopisu A Ver

Vydania školského časopisu Los Otros

Projekty

Projekty

Krúžky

Krúžok Učiteľ
Príprava na Monitor 9 zo SJL Klepáčová
Príprava na maturitu zo SJL Bakalová
Basketbal Trepáčová
Bodybuildig a fitness Fuska
Dejepisný krúžok Dömöš
Divadelný krúžok v špan.j. Fernando
DofE 1 Cifra
DofE 2 Hudec
Matematický krúžok Hozlár
Florbal 1 Šulgan
Florbal 2 Šulgan
Futbalová liga Šulgan
Hudobný zbor Varga
Informatický krúžok 1 Magdinová
Informatický krúžok 2 Vančo
Informatický krúžok 3 Fuska
Informatický krúžok 4 Hudec
Informatický krúžok 5 Hladík
Jóga Kardiánová
Klub kreatívneho písania Bozo
Krúžok stolových hier Hudec
Latinské rytmy Calvo
Ruský jazyk Calvo
Matematická olympiáda - A Bíro
Fyzikálny krúžok Palušová
Mladý záchranár Adamíková
Novinársky krúžok A VER Alba Mateo
Plávanie Kardiánová
Plávanie Calvo
Posilňovanie Hladík
Geografický krúžok, príprava na olympiádu Kocáková
Biblický krúžok Výbochová
Ranné plávanie Calvo
Stolný tenis Haveta
Taliansky jazyk Marin
Volejbal / Vybíjaná Calvo
Krúžok doskových hier Vančo
Box Cifra
Ranné cvičenie Cifra
Krúžok vyššej matematiky Vančo
Čitateľský krúžok Laura Burgos
Prekladateľský krúžok Palková
Divadelný krúžok Cehuľová
Šach a iné spoločenské hry po španielsky Alba Mateo
Príprava na dejepisnú olympiádu Forró
Metlobal Šulgan, Cifra

Podkategórie