Exkurzie

Exkurzia na Nitriansky hrad

exknitra titV súčasnosti sa kladie veľký dôraz na poznanie dejín svojho rodiska. Preto naši žiaci z II. OG absolvovali dňa 9. 5. 2017 dejepisnú exkurziu s cieľom oboznámiť sa s históriou Nitry. Ich kroky smerovali na Nitriansky hrad, kde spolu s odborným výkladom sprievodcu navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, hradnú vežu i kazematy. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastnú skúsenosť z návštevy miest, kde to skutočne žilo.

Fotografie z exkurzie

Exkurzia - Múzeum holokaustu

muzeum holokaustu01Dňa 12. apríla 2017 sa žiaci IV.OG zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Okrem toho, že si prezreli a vypočuli výklad k stálej expozícii v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, zúčastnili sa aj pútavej prednášky - Deti a holokaust. Žiaci si tak zopakovali a rozšírili vedomosti týkajúce sa tragického obdobia riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Exkurzia do pevností Komárno a Komárom

exkurzia_komarno2016Dňa 8. júna 2016 sa trieda I.D zúčastnila historickej exkurzie do pevnostného systému v Komárne a na maďarskej strane v Komárome. Jedná sa o najväčšiu stavbu svojho druhu v Strednej Európe, postavenú pre 200 000 vojakov. Súčasnú podobu získala v 17. storočí za cisára Leopolda I., s úpravami v 19. storočí. V dejinách sa ju nikdy nikomu nepodarilo obsadiť. Pevnosť slúžila aj v 20. storočí na vojenské účely ako kasáreň ČS armády, od roku 1968 ju obsadila Sovietska armáda a v rokoch 1991 – 2003 ju používala armáda SR. Od roku 2003 je organickou časťou mesta Komárno.

Fotky z exkurzie

 

Exkurzia do Krakowa (6. - 8. jún 2016)

exkurzia_krakow2016V dňoch 6. - 8. júna 2016 sa študenti 3. ročníkov zúčastnili pravidelnej ekxurzie do Krakowa. 

Fotky z exkurzie sú vo fotogalérii

Návšteva DOD v štátnom archíve

Dňa 3. júna 2016 študenti 3. ročníka dejepisného seminára navštívili počas Dňa otvorených dverí Štátny archív v Ivanke pri Nitre. Najskôr si vypočuli krátku prednášku o archíve a jeho historickej budove. Potom mali možnosť prezrieť si expozíciu archívnych materiálov zameraných na školstvo, napr. ukážky katalógov tried najstarších gymnázií a ďalších najstarších škôl v Nitre. Vo vitrínach boli k nahliadnutiu ďalšie školské dokumenty. Boli aj z histórie súčasných gymnázií. Tieto však neboli sprístupnené k prezeraniu, kvôli 90-ročnej lehote zákazu verejného sprístupňovania. Boli tu aj najstaršie dokumenty nášho gymnázia.

Žiaci si vypočuli výklad o rôznych archivovaných matrikách, uvideli najstaršie a najvzácnejšie archivované dokumenty, napr. armálesy – listiny povýšenia do šľachtického stavu. Mali možnosť vyskúšať si prácu na strojoch, ktoré sprístupňujú niektoré archívne dokumenty pre bádateľov, napr. matričné záznamy. Na záver nahliadli do depotov – miestností, kde sú archivované dokumenty a vypočuli si prednášku o spôsobe archivovania materiálov a práci pri bádaní v dokumentoch.

Niekoľko fotografií z exkurzie

Strana 4 z 5